က်ေနာ္တုိ႔ ေတြးေခၚရမည္

09Jan11

ဗမာျပည္ပညာေရးေလာကတြင္ အေရးပါသည့္ဆရာတစ္ဆူေၾကြလြင့္ေလၿပီ။ ၂၀၁၁ ခု ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္ နံနက္တြင္ ဒႆနိကေဗဒ ပါေမာကၡဆရာႀကီး ေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္း ကြယ္လြန္ရွာေလၿပီ။

ဆရာႀကီးသည္ က်ေနာ့္ဆရာရင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ က်ေနာ္ႏွင့္ ဆရာႀကီးစတင္သိကြ်မ္းသည္မွာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက ဆရာႀကီးခမ်ာ ဇရာ၏ထုႏွက္ျခင္းကို ခံစားေနရရွာေလၿပီ။ သို႔ပင္တကား က်ေနာ္တို႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးဖို႔ရာကား အၿမဲလိုလိုအသင့္ျဖစ္ေနတတ္ေပ၏။

က်ေနာ္တုိ႔သူငယ္ခ်င္းတစ္စုသည္ အလ်ဥ္းသင့္လွ်င္သင့္သလို ဆရာႀကီးႏွင့္ စကားေဆြးေႏြးၾကသည္။ ဆရာႀကီးႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ သေဘာတူညီသည္ရွိသလို မတူသည္လည္းရွိတတ္သည္။ က်ေနာ္တို႔ထဲမွ တခ်ိဳ႕ ဆရာႀကီးႏွင့္ သေဘာတူသည္ရွိသလို တခ်ိဳ႕က အမ်ိဳးမ်ိဳးလွည့္ေတြးၿပီး အနည္းငယ္ ဂ်စ္တုိက္သည္လည္း ရွိတတ္သည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ဆရာႀကီးကား က်ေနာ္တို႔အေပၚသည္းခံကာ နားေထာင္ၿပီး ဆက္လက္ သင္ၾကားရွင္းလင္းတတ္ေပသည္။

ဆရာႀကီးႏွင့္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသည္မွာ ပညာေရးလည္းပါသည္။ လူမႈေရးလည္းပါသည္။ သမိုင္းလည္းပါသည္။ အႏုပညာလည္းပါသည္။ ဘာသာတရားလည္းပါသည္။ ထို႔ထက္မကလည္းပါေခ်သည္။ ထိုသို႔ထိုသို႔ သင္ၾကားမႈတို႔ေၾကာင့္ပင္ က်ေနာ္တို႔တေတြ ပိုမိုဆင္ျခင္တတ္လာသည္။ ပိုမိုထုတ္ေဖာ္တတ္လာသည္။ ပိုမိုေရးသားတတ္လာသည္။ ပိုမိုဖတ္႐ႈတတ္လာသည္။ ဆရာႀကီးကား ဒႆနိကေဗဒပါေမာကၡျဖစ္၏။ ယေန႔ပညာရပ္အားလုံးတို႔သည္ အေတြးအေခၚပညာကို အေျခခံေပရာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စိတ္ဝင္စားမႈတို႔ရွိလင့္ကစား ဆရာႀကီး၏သင္ၾကားခ်က္တုိ႔သည္ က်ေနာ္တို႔အဖို႔ အတန္ပင္အံက်ေလသည္။

ဆရာႀကီး၏သင္ၾကားနည္းမွာ အေျဖကိုတုိက္ရိုက္မေပးဘဲ ကြက္လပ္ထားေသာနည္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔သူငယ္ခ်င္းမ်ားတြင္ တူညီေသာေကာက္ခ်က္တစ္ခုတည္းမရွိဘဲ မိမိတို႔အေတြ႔အႀကံဳအာရုံအရ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားလ်က္ ရွိၾကသည္။ ဆရာပင္တူလင့္ကစား ေလာကအျမင္၌ကြာျခားၾကသည္။ အနာဂတ္အျမင္၌ ကြာျခားၾကသည္။ လုပ္ထုံးနည္းနာကြာျခားၾကသည္။ ခံယူပုံခ်င္း ကြာျခားၾကသည္။ ဆရာႀကီးေျပာေလ့ရွိသည္မွာ ေဆြးေႏြးျခင္းဟူသည္ အေျဖတစ္ခုတည္းရရန္မဟုတ္ဟူလို။

ထိုသုိ႔ထိုသို႔ ဆရာႀကီးေဒါက္တာခင္ေမာင္ဝင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ကား ေျပာဖြယ္အမ်ားရွိေပသည္။

ဆိုရလွ်င္ကား ဆရာႀကီးသည္ ပညာကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၿပီ။ က်ေနာ္တုိ႔မ်ိဳးဆက္မ်ားအဖို႔ကား ေရွးေရွးမ်ိဳးဆက္တို႔ထက္ ျပန္႔ပြားတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ဖို႔ရန္တည္း။ လူဟူသည္ အူမ မေတာင့္လွ်င္ သီလမေစာင့္ႏုိင္သလို ပညာလည္းမဆည္းပူးႏုိင္ေသာ သတၱဝါျဖစ္ေပ၏။ သမုဒၵရာဝမ္းတစ္ထြာ အတြက္ ေျပးရင္းလုိက္ရင္း မိမိတို႔အတြက္ေရာ အမ်ားသူငါအတြက္ပါ တုိးတက္ေအာင္ျမင္ေစႏုိင္သည့္ ပညာလမ္းကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားရသည္မွာ ၾကာလွၿပီ။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ကား ၾကာေလေလ ဆုတ္ယုတ္ေလျဖစ္ခ်ိမ့္မည္။ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္လြန္ေလတုိင္း နလပိန္းတုံးဘဝမွ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေဝးေလေလျဖစ္လိမ့္မည္။ က်ေနာ္တုိ႔တေတြ ေတြးေခၚရမည္။ ေဆြးေႏြးရမည္။ က်ေနာ္တုိ႔အနာဂတ္အတြက္ ေနာက္ေနာင္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ လုပ္ၾကရမည္ကို အဟုတ္ပင္လုပ္ၾကရေပလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေမာင္ေအာင္ေကာင္း

ဆရာႀကီး ဝင္း ကြယ္လြန္သည့္အတြက္ အေမရိကတြင္ ေက်ာင္းတက္ေနေသာ ေျမးတပည့္တဦးက ေရးလာေသာစာ။

Advertisements


No Responses Yet to “က်ေနာ္တုိ႔ ေတြးေခၚရမည္”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: