ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံျခားမုန္းတီးေရးစိတ္အခံဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ ဖန္စီရင္ျခင္း ၁၉၅၀ေက်ာ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဝါဒျဖန္႔မဂၢဇင္းတေစာင္ကုိ ျပန္ဖတ္ျခင္း

14Feb11

ဘုိဘုိ (မဟာဝိဇၨာ၊ လန္ဒန္)

ေကာင္းကင္ တြင္ ထည့္သြင္းပီး

ေကာ္နဲလ္တကၠသုိလ္ အေရွ ့ေတာင္အာရွစာစဥ္ “စစ္တြင္း ယဥ္ေက်းမွုမ်ား၊ စစ္ေအးကာလ အေရွ့ေတာင္အာရွ ယဥ္ေက်းမွု”စာအုပ္ (၂၀၁၀ ဇြန္) အတြက္ေပးေသာ စာတမ္းဘာသာျပန္

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးဗ်ဴဟာ၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ၊ လုံျခံဳေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ ပညာရပ္ေလ့လာခ်က္မ်ားကေန၍ တပ္မေတာ္က ျမန္မာေျပကုိ အႏွစ္ ၅၀နီးပါး ခ်ဳပ္ကုိင္ႏုိင္ပုံကုိ ေလ့လာခဲ့ပီးျဖစ္ပါ၏။ သုိ႔ျဖစ္ျငား ထုိစာေပမ်ား၌ တပ္မေတာ္၏ ဝါဒျဖန္႔မီဒီယာမွေန၍ တုိင္းျပည္တည္ေထာင္ေရး လူမွုျပဳျပင္ေရးတုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ၾသဇာအရွိန္ကုိ အေလးေပး ေလ့လာမွုကုိ မေတြ႔ရေခ်။ ဤစာတမ္းတြင္ ျမဝတီမဂၢဇင္း[1]စာမ်က္ႏွာထက္မ်ားမွ အားထုတ္ခဲ့မွုကုိ ျပန္ေျပာင္း ရွာေဖြတင္ျပသြားေပအံ့။

၁၉၅၂ ႏုိဝင္ဘာက စတင္ထုတ္ေဝေသာ ျမဝတီမဂၢဇင္းမွာ ထုိစဥ္က အာဏာရ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႔ေရာင္းရင္း တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၏ အာေဘာ္ကုိ ထင္ဟပ္ရာဌာနေပတည္း။ ထုိအၾကံအစည္ကုိ အားေပးေထာက္ခံသူမ်ားအနက္ ကြန္ျမဴနစ္ေတာျပန္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီမ်ား၊ ဆုိရွယ္လစ္စာေရးဆရာမ်ားလဲ ပါဝင္သည္။

စစ္ေအးႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္ အထြတ္အထိပ္ေရာက္သည့္ကာလမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာကဲ့သုိ႔ လြတ္ခါစတုိင္းျပည္မ်ား၌ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုႀကီးႏွစ္ခု၏ ဝါဒၿပိဳင္ဆုိင္ပြဲမ်ား အင္နန္ျပင္းထန္လွသည္။ အက်ိဳးဆက္အေနႏွင့္ကား ႏုိင္ငံေရးဆန္သည့္ စာေပမ်ား ဝါဒျဖန္႔ခ်က္မ်ားကုိ ျမန္မာမဂၢဇင္းမ်ားတြင္ လွုိင္ေနေအာင္ ေတြ႔ရျခင္းတည္း။ ထုိစာမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးေလာကထိ ရုိက္ခတ္ဆဲျဖစ္ေလသည္။ သုိ႔ျပင္တဝ ၁၉၅၀ေက်ာ္ႏွစ္မ်ားက အရပ္သားအစုိးရတေခတ္တြင္ စာေပလြတ္လပ္ခြင့္အေတာ္ရ၍ စာေပေရႊေခတ္ဟု ေခၚေလာက္ေပသည္။

၁၉၅၀အလယ္ပုိင္းမွစပီး ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရးသမားမ်ားဟု ကုိယ့္ဘာသာ ခံယူလာၾကေသာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စစ္ႏွင့္မဆုိင္ေသာ တာဝန္ပုိမ်ားကုိ ယူလာၾကရာ ကြန္ျမဴနစ္အုံႀကြမွုႏွိမ္နင္းေရး တာဝန္တရပ္အျဖစ္ မဂၢဇင္းထုတ္လာသည္ဟု စစ္သမုိင္းဆရာ ေမရီကယ္လ္ဟန္၏ “ရန္ေမြးျခင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ျခင္း”စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထား၏။[2] သုိ႔တြက္ မဂၢဇင္းစထုတ္ခ်ိန္မွအစ တပ္မေတာ္ ပထမဆုံးအာဏာသိမ္းသည့္ ၁၉၅၈ စက္တင္ဘာထိ နာမည္ေက်ာ္ ျမဝတီမဂၢဇင္းမ်ားကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္က ဘယ္ပုံဘယ္မူႏွင့္ အရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ဖယ္ရွားပီး ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္လာသည္ကုိ ပုိမုိနားလည္ရိပ္စားမိရန္ ေက်းဇူးျပဳမည္ ထင္ပါသည္။

တပ္မေတာ္၏ ဝါဒျဖန္႔ဌာနႀကီးမွ ထုတ္ေဝသည့္ ျမဝတီမဂၢဇင္းမွာ စခါစက စာေရးဆရာျပဇာတ္ဆရာ အရပ္သားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု (၁၉၀၇-၁၉၉၅)၏ စိတ္ႀကိဳက္ဝါဒျဖန္႔စီမံကိန္းအေနႏွင့္ စခဲ့ပါ၏။ ဦးႏုႏွင့္ မိတ္ေဆြရင္း ဗုိလ္မွဴးႀကီးေအာင္ႀကီး[3] တုိ႔ ပူးတြဲပီး ထူေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ျမဝတီစာမ်က္ႏွာမ်ားမွေန၍ ၁၉၆၂-၈၈ ကာလမ်ားအတြင္း ႏုိင္ငံ၏ ဦးေဆာင္လမ္းညႊန္ “ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္လမ္းစဥ္”ဟု ျဖစ္လာမည့္ တပ္မေတာ္ပုိင္ ဝါဒလမ္းစဥ္၏ ေရေသာက္ျမစ္မ်ားကုိ ဆန္းစစ္ႏုိင္သလုိ တပ္မေတာ္၏ အာဏာမရယူခင္ ႏုိင္ငံေရးႏုိးၾကားမွုကုိလဲ သတိမူႏုိင္ၾကေပမည္။

ပုံစံတက် တပ္မေတာ္တခုျဖစ္လာရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အဘယ့္တြက္ ႏုိင္ငံေရးဆန္ လာသည္ကုိ နားလည္လုိပါလွ်င္ တပ္မေတာ္၏ ဇာစ္ျမစ္ကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ စစ္ႀကီးမတုိင္မီ အမ်ိဳးသားေရးလွုပ္ရွားမွုမ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား၊ သပိတ္မ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးတြင္ ေရွ့ဆုံးကေနသည့္ လက္ဝဲယိမ္း တုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးႏွင့္ စစ္တြင္း ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရး လွုပ္ရွားမွုမ်ား အတြင္း လက္ရွိအာဏာရ ဖဆပလမ်ား ေတာခုိကြန္ျမဴနစ္မ်ားစသည့္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီး အမ်ားစုတုိ႔ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ေလာ။ ထုိထုိ ႏုိင္ငံေရးလွုပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ စာသမားမ်ား အျခားပညာတတ္မ်ားၾကား ဆက္ႏြယ္ေနမွုမ်ားကုိ ျမဝတီႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္စာေပမ်ားတြင္ ဖတ္ရွုႏုိင္ပါ၏။ လူငယ္မ်ိဳးခ်စ္မ်ား၏ ဤခရုိးခရုိင္စုစည္းမွုကေန၍ ၿဗိတိသွ်အလုိေတာ္ရိ လက်္ာႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးနယ္မွ ပထုတ္ႏုိင္သည္သာမက (လြတ္လပ္ေရးရစ တပ္မေတာ္ကုိ အုပ္စီးထားသည့္ ကရင္အမ်ားစုျဖစ္ေသာ) တပ္မေတာ္တြင္းက ၿဗိတိသွ်တပ္ထြက္ အရာရွိမ်ားကုိလဲ ဖယ္ရွားႏုိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ စစ္ေအးအရွိန္ ဝါဒလြန္ပြဲမ်ား (ျမန္မာေျပတြင္ ကြန္ျမဴနစ္ႏွင့္ဆုိရွယ္လစ္မ်ားၾကား) ေခါင္းေဆာင္ခ်င္း ၿပိဳင္ဆုိင္မွုမ်ားေၾကာင့္ မၾကာမတင္မီပင္ လြတ္လပ္ေရးသူရဲေကာင္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျပည္တြင္းစစ္ကုိ ခင္းခဲ့ၾကရုံမက တုိင္းရင္းသားလူနဲစုမ်ားႏွင့္လဲ စစ္ဆင္ခဲ့ၾကရသည္။

ဤႏုိင္ငံေရးဝဲၾသဃမ်ား၏ ရုိက္ပုတ္ခ်က္ကုိ ျမဝတီစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ ထင္လ်ားစြာ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဝါဒေရး အေျခအတင္ေရးသားမွုမ်ားအစား ေဆာင္းပါးအမ်ားစုမွာ တပ္မေတာ္၏ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ေလသာ ဟပ္မိေနၾကသည္။ သုိ႔တြက္ ဖဆပလအစုိးရက ဒီမုိကေရစီနည္းႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ေနသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္ျငား တပ္မေတာ္က အေမရိကန္အစုိးရ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးမူႏွင့္ အလြမ္းသင့္လွသည္ဟု ကြန္ျမဴနစ္လုိလားသူမ်ားက စြပ္စြဲခဲ့သည္မွာ မဆန္းလွပါေပ။[4] မိစၧာကြန္ျမဴနစ္အင္ပါယာကုိ တုိက္ခုိက္သည့္ ဝါဒျဖန္႔စာမ်ား ျမန္မာစာအုပ္ေလာကတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာတန္ခုိးႏွင့္ ႀကီးစုိးခဲ့သည္ဟု အေဝးေရာက္ ျမန္မာသတင္းစာဆရာဦးေသာင္းက ေရးသားခဲ့သည္။[5]

စစ္ေရွ ့ေခတ္ျမန္မာစာေပ၏ အာႏုေဘာ္

၂၀ ရာစုသုိ႔အဝင္ ကာလတြင္ ျမန္မာဘာသာသည္ အိႏိၵယဘာသာမ်ား ေခတ္သစ္သ႑ာန္သို႔ ကူးသကဲ့သုိ႔ တူညီေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အသြင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ား ရွိသည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သုံးသပ္ျပဖူးပါသည္။ အေနာက္တုိင္းစာေပ၏ ၾသဇာ၊ ပုံႏွိပ္စာေပႏွင့္ သတင္းစာမ်ား (အပတ္စဥ္ထုတ္)မ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္း၊ ဆန္လုပ္ငန္းႏွင့္ စီးပြားတက္လာေသာ စာဖတ္ပရိသတ္တရပ္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေပၚထြက္လာျခင္း စသည္တုိ႔တည္း။[6] ၂၀ ရာစုအစ အစဥ္အလာ ျမန္မာျပဇာတ္မ်ားေခတ္တိမ္စျပဳခ်ိန္တြင္ ျမန္မာဝတၳဳမ်ား တေခတ္ထလာျခင္းသည္ ဘာသာေရးအသင္းမ်ားမွေန၍ အမ်ိဳးသားေရးႏုိးၾကားမွု ေပၚလာျခင္း၊ မဂၢဇင္းမ်ားထုတ္ေဝလာျခင္းႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္မွာ ထူးျခားလွ၏။ “ ကာလေပၚဝတၳဳႏွင့္ ဝတၳဳတုိမ်ား ေပၚလာျခင္းသည္ ၁၉၁၅ ေနာက္ပုိင္း မဂၢဇင္းမ်ား ေပၚလာျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လွသည္။” [7] သူရိယ၊ ဒဂုန္၊ ႀကီးပြားေရးစသည့္ နာမည္ေက်ာ္ မဂၢဇင္းမ်ားသည္ သိပၸံ၊ အေနာက္တုိင္းစာေပႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္းပါးမ်ား တင္ဆက္ကာ အမ်ိဳးသား ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား (ေနာက္ပုိင္း လက္ဝဲ)၏ ဝါဒျဖန္႔ယႏၱရားမ်ားသဖြယ္ ျဖစ္လာၾကသည္။ စာေရးဆရာႏွင့္ အယ္ဒီတာအမ်ားစုမွာလဲ ႏုိင္ငံေရးဦးစီးဦးေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကပီး တုိ႔ဗမာသခင္မ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးသမားေပါက္စမ်ားသည္ ဤမ်ိဳးခ်စ္ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရးမဂၢဇင္း စာေစာင္မ်ားတြင္ စတင္ေရးသားျခင္းျဖင့္ သူတုိ႔ဘဝကုိ စၾကသည္။

၁၉၃၀အေစာပုိင္း၌ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတုိက္ ပါဠိပါေမာကၡ ဦးေဖေမာင္တင္ (၁၈၈၈-၁၉၇၃) အမွဴးျပဳ၍ “ေခတ္စမ္း” ေခၚ စာေပ လွဳပ္ရွားမွုသစ္တရပ္ ေပၚထြက္လာသည္။ “ေခတ္သစ္တရပ္ကုိ စမ္းသပ္ျခင္း”ဟု အနက္ရသည့္ု ေခတ္စမ္းလွုပ္ရွားမွုက ရွည္လ်ားေဝဆာလွသည့္ ျမန္မာစာအေရးအသားကုိ အေနာက္တုိင္း အေတြးအေခၚမ်ားကုိ အနက္လွယ္ဖုိ႔ ေခတ္မီရုိးရွင္းေသာအသြင္ ကူးေျပာင္းရန္ ႀကိဳးစားခဲ့သည္။ ေခတ္စမ္းလွုပ္ရွားမွုကုိ အကဲျဖတ္လုိပါလွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးသမုိင္းပညာရွင္အေက်ာ္ သတုိးသီရိသုဓမၼဖာနီဗယ္ တည္းျပတ္ေသာ ဂႏၳေလာက (World of Books) မဂၢဇင္းကုိ ေဖာ္ျပရန္လုိသည္။ ထုိမဂၢဇင္း၏ ၾသဇာသက္ေရာက္မွဳမွာ ယခုေခတ္ျမန္မာစာေပႏွင့္ ပညာရပ္ေလ့လာမွုအေပၚတြင္ ႀကီးလွသည္။ ရန္ကုတ္တကၠသုိလ္နယ္ေျမမွ အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာႏွင့္ထုတ္ေဝေသာ ထုိမဂၢဇင္း စင္ေတာ္ေကာက္ ေခတ္စမ္းစာဆုိမ်ား အေတာ္မ်ားျပားသည္။

၁၉၃၀ေက်ာ္၌ ဖာနီဗယ္၏ ဘားမားဘြတ္ကလပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားျပန္ပုဂၢိဳလ္တုိ႔မွ တဆင့္ လက္ဝဲစာေပႏွင့္ ယဥ္ပါးခြင့္ရလာၾကသည္။ ႏု၊ စုိး၊ သန္းထြန္းစသည့္ စစ္ပီးေခတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးတြင္ ရန္ဘက္ႀကီးမ်ားျဖစ္လာၾကသူမ်ား ၁၉၃၇တြင္ တည္ေထာင္သည့္ နဂါးနီစာအုပ္တုိက္မွ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ သမုိင္း၊ စာေပ ဘာသာျပန္စာမ်ားကုိ လူထုလက္သုိ႔ အဖုိးခ်ိဳခ်ိဳႏွင့္ ေရာင္းခ်သည္။ နဂါးနီေခတ္စားခ်ိန္ ဒုတိယကမၻာစစ္ မစမီမွာပင္ အေနာက္တုိင္း၌ လစ္ဘရယ္ဒီမုိကေရစီေမွးမွိန္လာသည္။ နဂါးနီဆရာမ်ား ျဖန္႔ခ်ိသည့္ လက္ဝဲအလြန္အကြ်ံဝါဒမွာ တုိ႔ဗမာႏုိင္ငံျခားမုန္း မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒႏွင့္ စရနယ္ပီး ၁၉၈၈ထိ ျမန္မာျပည္ကုိ ႀကီးစုိးေသာ ဒလၾကမ္းႏုိင္ငံေရးပုံစံတမ်ိဳးကုိ ဖြားသန္႔စင္ေပးသည္။

စစ္ေရွ ့ေခတ္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စာေပတြင္ လက္ဝဲႀကီးစုိးသည္ဟု ထင္ရန္ရွိေသာ္လဲ မ်ိဳးခ်စ္အျပင္းစား မဟာေဆြ၏ “မေၾကာက္တရားေဆာင္းပါးမ်ား”မွာလဲ တက္လူတုိ႔ကုိ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္က်င္ေရး အၾကမ္းဖက္ေသြးထုိးေပးခဲ့ပီး ေအာင္ေက်ာ္ကဲ့သုိ႔ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ိဳးကုိ ၁၃၀၀ျပည့္သပိတ္တြင္ အာဇာနည္ျဖစ္သြားေစသည္။ မဟာေဆြ၏ ဝတၳဳတပုဒ္တြင္ ဇာတ္လုိက္မွာ ဗုံးလုပ္တတ္သည့္ အထက္တန္းစား သိပၸံဘြဲ႔ရ ျမန္မာသူေဌးသားျဖစ္သည္။ မဟာေဆြႏွင့္တကြ ဦးဖုိးက်ား၊ သူရိယဦးသိန္းေမာင္၊ ေရႊစၾကာစသည့္ ကုိလုိနီေခတ္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီ စာေရးဆရာမ်ား၏ ဝတၳဳမ်ားကုိ နဝတစစ္အစုိးရေခတ္ ၁၉၉၀ေက်ာ္၌ နယ္ခ်ဲ႔ဆန္႔က်င္ေရး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္ေရးစာစဥ္ဟု ျပန္ရုိက္ႏွိပ္ခဲ့သည္။

(ဆက္လက္ျပန္ဆုိရန္)

[1] ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဂႏၳဝင္စစ္ထြက္စာဆုိ ျမဝတီမင္းၾကီးဦးစ (၁၇၆၆-၁၈၅၃)အား အစြဲျပဳ၍ ေပးေသာအမည္။

[2] ေမရီကယ္လ္ဟန္- “ရန္ေမြးျခင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္ စစ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ျခင္း” (အီသာကာ ႏ်ဴးေယာ့၊ ေကာ္နဲလ္တကၠသုိလ္စာအုပ္တုိက္၊ ၂၀၀၃)၊ ႏွာ ၂၀၅။ (ေနာင္ ညႊန္းလုိလွ်င္ ေမ-ရန္ဟု ညႊန္းပါမည္)

[3] ဒုတိယစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာသည့္ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီး (၁၉၁၈ေမြး)မွာ တပ္မေတာ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ကုိ ထူေထာင္ခဲ့ပီး အာဏာသိမ္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ အလြန္အကြ်ံ စီးပြားေရးေျပာင္းလဲေရးမူကုိ အလုိမလုိက္၍ ၁၉၆၃ကပင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါသည္။ ဦးေနဝင္းထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာႏွင့္ ေဝဘန္၍ ၁၉၈၈အေရးအခင္းကုိ အစပ်ိဳး ေပးခဲ့ေသာ္လဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္း သေဘာကြဲခဲ့ပီးေနာက္ ႏုိင္ငံေရး စင္ျမင့္မွ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္။ (ေမ-ရန္၊ ႏွာ ၁၈၃)

[4] စိန္ေပါေက်ာင္းတပည့္ကေလး-“ျမန္မာ့ပညာေရးနယ္ပယ္ေပၚသုိ႔ က်ဴးေက်ာ္ေသာ အေမရိကန္သံဖေနာင့္”၊ အုိးေဝမဂၢဇင္း၊ တြဲ ၁၊ မွတ္ ၆ (၁၉၅၂-၅၃)၊ ႏွာ ၁၁၉။

[5] ဦးေသာင္း- “သတင္းစာဆရာ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္” (ဘန္ေကာက္၊ ၾကာျဖဴတုိက္၊ ၁၉၉၅)၊ ႏွာ ၂၃။ (ဦးေသာင္းကုိယ္တုိင္ “ဘီလူးတုိ႔ရြာ”ဟု ျပန္ဆုိပီး မွတ္ပါသည္။)

[6] ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ – “ကုိလုိနီေခတ္ ျမန္မာႏွင့္အိႏၵိယျပည္၏ ပညာတတ္ေလာက” (ဆင္းမလား၊ အိႏၵိယအဆင့္ျမင့္ေလ့လာေရးဌာန၊ ၁၉၉၀)၊ ႏွာ ၅၂။

[7] အႏၷာအဲေလာ့ – အေရွ ့ေတာင္အာရွ စာေပခရီးသြားလမ္းညႊန္ “ျမန္မာျပည္” ဒင္းဂ္ေဝါလ္ တည္းျပတ္သည္ (ဘရုိက္တန္၊ အင္ပရင့္တုိက္၊ ၁၉၉၄)၊ ႏွာ ၈။

Advertisements


No Responses Yet to “ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံျခားမုန္းတီးေရးစိတ္အခံဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ ဖန္စီရင္ျခင္း ၁၉၅၀ေက်ာ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဝါဒျဖန္႔မဂၢဇင္းတေစာင္ကုိ ျပန္ဖတ္ျခင္း”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: