နဂါးနီဆိပ္တက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေအးတံခါးေခါက္ခ်ိန္

08May11

ပုံ sonata-cantata.blogspot.com မွ

ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရး ႏိုင္ငံျခားမုန္းတီးေရးစိတ္အခံဆုိရွယ္လစ္ဝါဒကုိ ဖန္စီရင္ျခင္း ၁၉၅၀ေက်ာ္က ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ဝါဒျဖန္႔မဂၢဇင္းတေစာင္ကုိ ျပန္ဖတ္ျခင္း (အဆက္)

ဒုတိယကမၻာစစ္အပီး ျမန္မာစာေစာင္ မဂၢဇင္း ဒါဇင္ႏွင့္ခ်ီ၍ အသစ္ထြက္လာသည္မ်ားအနက္ အမ်ားစုမွာ ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္၊ ပါတီစြဲမရွိစသည့္ ဝါဒေပါင္းစုံ အဖြဲ႔ေပါင္းစုံ၏ ဝါဒျဖန္႔မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးကုိ နဂါးနီစာအုပ္မ်ားျဖင့္ လူျဖစ္လာေသာ လက္ဝဲသခင္လူငယ္မ်ားက အုပ္စီးထားၾက၏။ မ်ိဳးခ်စ္လက္ေဟာင္းစာေရးဆရာႀကီးမ်ား၏စာမွာ အဂၤလိပ္ ဂ်ပန္ကုိ ေတာ္လွန္လာေသာ လူငယ္မ်ား၏ ဝတၳဳမ်ားေလာက္ လူငယ္ထုတြင္း ေခတ္မစားေတာ့။ စစ္ပီးစ ျမန္မာစာေပႏုိင္ငံေရး၏ သရုပ္သကန္မွာ အစြန္းေရာက္အုံၾကြေနသည့္အသြင္ရွိသည္။

လြတ္လပ္ေရးစခန္းကုိ နီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ႏုိင္ငံေရးအုပ္စုမ်ားအၾကား လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေထာင္းလေမာင္းေက်ေနေသာ တုိင္းျပည္ထူေထာင္ေရးတြင္ အေကာင္းဆုံးနည္းကုိ ရွာရခက္လာသည္။ နစ္နီ နစ္ျဖဴစေသာ ကြန္ျမဴနစ္ဂုိဏ္းကြဲခ်င္း၊ ဆုိရွယ္လစ္ႏွင့္ ကြန္ျမဴနစ္မ်ားစသည့္ လက္ဝဲအုပ္စုမ်ားအၾကား ပဋိပကၡက ပုိလုိ႔သာျပင္းထန္လာသည္။ စစ္တြင္း ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရးတပ္ေပါင္းစုဖြဲ႔ခ်ိန္မွစ၍ ညီညြတ္မႈက စၿပိဳကြဲခဲ့သည္။ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကုိ ဖဆပလမွထုတ္ကာ လြတ္လပ္ေရးရစ လအနည္းငယ္အတြင္း ကြန္ျမဴနစ္ေတာ္လွန္ေရးစတင္ခဲ့ပီးေနာက္ လက္ဝဲညီညြတ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ အရာမထင္ခဲ့ေပ။ ကရင္၊ မြန္၊ ရခုိင္ႏွင့္အျခားတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ေတာင္းသည့္ လက္နက္ကုိင္ထၾကြမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္မွာ အေျခအေနပုိဆုိးသြားခ့ဲသည္။ တခ်ိန္ထဲမွာပင္ ေဒသတြင္း စစ္ေအးတုိက္ပြဲကလည္း အရွိန္တက္လာသည္။

ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ခါစမွာပင္ အာရွတုိက္မွ ကုိလုိနီအင္အားႀကီးမ်ားၿပိဳကြဲကာ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ၊ ဆုိဗီယက္အုပ္စုတုိ႔ ေပၚထြက္လာျခင္းျဖင့္ စစ္ေအးက တာထြက္ခဲ့သည္။ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားက လူငယ္လက္ဝဲစာေရးဆရာမ်ားကုိ ကိုလုိနီေဟာင္းတုိ႔လက္စြဲ အရင္းရွင္ဝါဒထက္ ဆုိရွယ္လစ္ဝါဒသုိ႔ တိမ္းညြတ္လာေစသည္။ စာေပစစ္တလင္းတြင္လည္း ဆုိရွယ္လစ္သရုပ္မွန္ဝါဒ၊ စာေပသစ္ (၈) စသည့္ လက္ဝဲစာေပလႈပ္ရွားမႈမ်ားကတဖက္၊ ဝါဒစြဲကင္းသည့္စာေပ၊ အေရာင္မရွိသည့္စာေပစသည္တု႔ိကတဖက္ သေဘာတရားေရးႏွင့္ စာေပတုိက္ပဲြမ်ား အဟုန္ျပင္းစြာျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ (၉) ။ အေရွ႕အေနာက္အုပ္စုႀကီး ၂ ခုလုံး၏ သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားလည္း မကင္းခ့ဲပါ။ (၁၀)

တၿပိဳင္ထဲမွာပင္ နဂါးနီတုိက္႐ွင္ေဟာင္း ပထမဆုံးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုက ေခတ္စမ္းပညာရွိ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ဦးသန္႔စသူတုိ႔အကူအညီႏွင့္ ပညာေရး၊ စာေပတုိ႔မွ လူသစ္တည္၍ ျပည္သစ္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘာသာျပန္စာေပအသင္းကုိ ၁၉၄၇ တြင္ တည္ေထာင္သည္။ အဖုိးတန္ျပည္ပစာေပမ်ားကုိ ျမန္မာဘာသာျပန္ဆုိပီး စာေပဆုမ်ားေပး၍ စာေကာင္းေပမြန္မ်ားကုိ အားေပးခ်ီးေျမွာက္ရန္ျဖစ္သည္။

အာရ္ပီ အာေနာ့တ္၏ ၁၉၀၅မွ ယေန႔ထိ ရုရွေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းက်ဥ္းကုိ လူမြဲတုိ႔၏ထြက္ရပ္လမ္း (၁၁) ဟု ၁၉၃၈ က နဂါးနီအတြက္ ျပန္ခဲ့ဘူးေသာ သခင္ႏုသည္ ယခုအခါ လူထုေအာင္သံကဲ့သုိ႔ ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးျပဇာတ္ကုိ ေရးေလသည္။ သခင္ႏုသည္ ျပဇာတ္ကုိ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္၊ ေဟာလီးဝုဒ္ရုပ္ရွင္၊ အေမရိကန္ရုံတင္ျပဇာတ္၊ ဗကေလးကာတြန္းစသျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပျပန္႔ႏွံ႔ေအာင္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း သူ႔ေခ်ပခ်က္မ်ားမွာ အေျခမခုိင္ရုံသာမက ခါးေအာက္ထုိးသည့္အကြက္မ်ားမွာလည္း လူငယ္ထုအတြင္း မထိေရာက္ဟု လက္ဝဲစာေပပညာရွင္မင္းလတ္က ေဝဖန္ဘူးသည္။ (၁၂)

ဘာသာျပန္စာေပအသင္းထုတ္ အထင္ရွားဆုံး ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးစာတအုပ္မွာ အဂၤလိပ္စာေရးဆရာ ေဂ်ာ့ေအာ္ဝဲလ္၏ တိရစာၦန္ယာကုိ တုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးတည္ေထာင္သူ စာေရးဆရာႀကီးသခင္ဘေသာင္း ၁၉၅၀ က ျပန္ဆုိေသာ ေျခေလးေခ်ာင္း ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္သည္။ လက္ဝဲပညာတတ္မ်ားႀကီးစုိးေသာ ၁၉၅၀ေက်ာ္က ျမန္မာျပည္တြင္ သူတုိ႔အားက်ေသာ ဆုိရွယ္လစ္စနစ္ကုိေဝဖန္သည့္ ထုိစာအုပ္မွာ လူႀကိဳက္မမ်ားခဲ့ပါ။ အေမရိကန္သံရုံးက ကြန္ျမဴနစ္ဆန္႔က်င္ေရးဝါဒျဖန္႔အျဖစ္ ရုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ခ်ိသည့္အခါ အထင္အျမင္က ကုန္းေကာက္စရာမရွိေတာ့။ (၁၃)

ၿဗိတိသွ်ႏွင့္ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကုိ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္း ေတာက္ေလွ်ာက္တုိက္ရင္း က်စ္လစ္ခုိင္မာလာေသာ တပ္မေတာ္သည္ (အာဏာရဆုိရွယ္လစ္အုပ္စုလႊမ္းမုိးမႈေအာက္၌) စစ္တြင္း စစ္တန္းလ်ားတြင္ သူတုိ႔ကုိသေဘာတရားေရးပုိ႔ခ်ခဲ့ေသာ ေတာခုိကြန္ျမဴနစ္မ်ား (၁၄)၊ တခါက တပ္တြင္းရဲေဘာ္(ျဖဴ)မ်ားကုိ ၁၉၅၀ ေက်ာ္ႏွစ္မ်ား၌ ခုခံဆန္႔က်င္လာရသည္။ “တပ္မေတာ္ကုိေဝဖန္သည့္ ကြန္ျမဴနစ္စာေရးဆရာမ်ား၏ ေဆာင္းပါး ကာတြန္းမ်ားလႊမ္းမုိးေနသည့္ ႐ႈမဝကဲ့သုိ႔ မဂၢဇင္းမ်ားကုိ တန္ျပန္ရန္” (၁၅) တပ္မေတာ္သည္ ကုိယ္ပုိင္စာေပမ်က္ႏွာစာသစ္ဖြင့္လာရသည္။သုိ႔ေသာ္ ႐ႈမဝပုိင္ရွင္ဦးေက်ာ္မွာ ႏုိင္ငံေရးမစြက္ေသာ စာသမားတဦးျဖစ္ပီး သူ႔မဂၢဇင္းကုိ ဝဲယာစာသမားတုိ႔ စာေပႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးရာစင္ျမင့္အျဖစ္သာ ႀကိဳးပမ္းတင္ဆက္ေနသူျဖစ္သည္။

(ဆက္ရန္)

(၈) ဒဂုန္တာရာ (၁၉၁၉ ေမြး)သည္ စာေပသစ္လႈပ္႐ွားမႈ၏ ပဲ့ျပင္သူျဖစ္ပီး ကြန္ျမဴနစ္ေခါင္းေဆာင္ သခင္ဗဟိန္း သခင္သန္းထြန္းႏွင့္ ဖဆပလေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ မိတ္ေဆြရင္းလည္းျဖစ္သည္။ စစ္ေရွ႕ေခတ္ ေက်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း ေရွ႕တန္းကပါသည္။

(၉) A. Esche – ၂၀ ရာစုျမန္မာစာေပအစဥ္အလာႏွင့္ တုိးတက္မႈမ်ား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွစာေပ၊ ျမန္မာ၊ ကေမၺာဇ၊ အင္ဒုိနီးရွား၊ လာအုိ၊ မာလာယု၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ ထုိင္းႏွင့္ ဗီယက္နမ္စာေပမ်ား၊ ေဒးဗစ္စမစ္သ္ တည္းျဖတ္ (ကာဇုန္တုိက္၊ ရစ္ခ်္မြန္၊ ၿဗိတိန္၊၂၀၀၀)၊ ႏွာ ၁၇။

(၁၀) ဦးေသာင္း- သတင္းစာဆရာ၊ ႏွာ ၂၃။

(၁၁) http://www.zoellner-online.org/mlp1.pdf နဂါးနီစာအုပ္စာရင္းၾကည့္ရန္

(၁၂) မင္းလတ္- “ျမန္မာစာေပ ပင္မေရစီး၊ ၿပိဳပ်က္သြားေသာ ေရာင္နီဦး ”၊ ႏ်ဴးအုိရီရင့္ ႏွစ္လတႀကိမ္ထုတ္ တြဲ ၃၊ မွတ္ ၆ (၁၉၆၂)၊ ႏွာ ၁၇၃။ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ၁၉၅၇ က ထုတ္ေဝေသာ ဦးႏု၏ လူထုေအာင္သံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မုိက္ကယ္ခ်ာနီ၏ “လူထုေအာင္သံ၊ စစ္ေအးေခတ္ ဦးႏု ျမန္မာျပည္”၊ သမုိင္းေၾကာင္းမ်ား ဆက္သြယ္ျခင္း၊ ကုိလုိနီဖ်က္ခ်ိန္မွ စစ္ေအးေခတ္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ (၁၉၄၅-၁၉၆၂) ၊ ခရစၥတုိဖာဂုိရွာႏွင့္ ခရစ္႐ွန္ ၾသစတာမန္တည္းျဖတ္ (စတန္းဖုိ႔၊ ကယ္လီဖုိးနီးယား၊ စတန္းဖုိ႔တကၠသုိလ္ပုံႏွိပ္တုိက္၊ ၂၀၀၉) ႏွာ ၃၃၅-၃၅၅ ႐ႈ။

(၁၃) အမၼာလာကင္ – လွ်ိဳ႕ဝွက္သမိုင္း၊ ေဂ်ာ့ေအာ္ဝဲလ္ကုိ ျမန္မာလက္ဖက္ရည္ဆုိင္တြင္ရွာျခင္း (လန္ဒန္၊ ဂြ်န္မာေရး၊ ၂၀၀၄)၊ ႏွာ ၈၉။

(၁၄) ေရာဘတ္ေတလာ- ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ (လန္ဒန္၊ စီဟာ့စ္၊၂၀၀၈) ၊ ႏွာ ၂၃၆။ တပ္တြင္းသေဘာတရားသင္တန္းမ်ားမွာ စစ္ဝန္ႀကီး ဂ်င္နရယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္စန္း၏ သေဘာတူညီမႈျဖင့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ေမာင္ေမာင္၊ ဗုိလ္ေအာင္ႀကီးစသည့္ ဆုိရွယ္လစ္ စစ္ဗုိလ္မ်ားက မေထာက္ခံၾကပါ။ ရဲေဘာ္ဖုိးသံေခ်ာင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ႏုိင္ငံေရး (ႏ်ဴးေဒလီ၊ စတာဒီဒက္စ္တုိက္၊ ၂၀၀၆)၊ ႏွာ ၁၀ ႐ႈ။

(၁၅) ေမရီကယ္လ္ဟန္- ရန္ေမြးျခင္း၊ ႏွာ ၁၈၃။

Advertisements


No Responses Yet to “နဂါးနီဆိပ္တက္ျခင္းႏွင့္ စစ္ေအးတံခါးေခါက္ခ်ိန္”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: