ဟုိေရွးအႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က

10Aug11

အနီးသမုိင္းဟု ထင္ခဲ့ေစကာမူ ၂၀ ေအာက္တန္း လူငယ္မ်ားအတြက္ကား ၈၈ အေရးအခင္းမွာ ယုံတမ္းသဖြယ္ျဖစ္ေနေလပီ။ က်ေနာ္တုိ႔ရြယ္ ၃၀ တန္းမ်ားေလာက္သာ အေရးအခင္းတုန္းက ဟူေသာ အသံၾကားတုိင္း လတ္ဆတ္ေသာ မေက်မခ်မ္းမႈမ်ား ေပၚလာစၿမဲ။ လမ္းမေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ လူစုလူေဝးႀကီး၏အသံမ်ားကုိ ျပန္ၾကားဆဲ။ မႀကံဳဘူးသူမ်ားမွာကား ဘုန္းႀကီးဆႏၵျပပြဲ က်မွ ႏုိင္ငံေရးမူလတန္းကုိ ေအာင္စာရင္းထြက္ခဲ့ၾကသည္မဟုတ္ပါလား။ သုိ႔မဟုတ္က ႏွစ္ေပါင္းၾကာေညာင္းေအာင္ လူေတြေထာင္က် ေတာခုိ ထြက္ေျပး ေရဒီယုိမွ စကားေျပာေနၾကတာ ဘာေၾကာင့္ဆုိတာ နားမလည္ႏုိင္ သီခ်င္းတပုဒ္ ဂိမ္းတခုေလာက္မွ စိတ္မဝင္စားႏုိင္သူေတြသာ မ်ားလာလိမ့္မည္။ ေခတ္မတူ ဘဝမတူ၍ ခံစားခ်က္ခ်င္းကား တူေပမည္မဟုတ္။ သုိ႔ေသာ္ ဤတုိင္းျပည္တြင္ ေနထုိင္သူတုိင္း ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ဖိႏွိပ္အက်င့္ပ်က္မႈ၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲမႈ အဆုိးေက်ာ့သံသရာႀကီးကုိ မသိႏုိးနားလုပ္ထား၍ မရစေကာင္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိင္း ႏုိင္ငံေရးနားမလည္ေသာ္လည္း ႏုိင္ငံအေျခအေနကုိ ေက်နပ္ၾကသည္မဟုတ္ဟု
ေယဘုယ်ေျပာသင့္သည္။

၈၈ မွာ ျပည္ေျပးတစု ျပည္တြင္းက လႈပ္ရွားသူတစု လူစိတ္ဝင္စားေအာင္လုပ္သည့္ပြဲဟု ထင္ခ်င္ၾကသူမ်ားအဖုိ႔ အတိတ္ကုိ ျပန္သိခ်င္ တူးဆြခ်င္စိတ္ေပၚလာမွ မိိမိတုိ႔ မိဘေဆြမ်ိဳး သဂၤဟမ်ား မည္သုိ႔ေခတ္က်ပ္ႀကီးကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့ၾကသည္ကုိ ရိပ္စားစာနာမိၾကေပမည္။ ဤသုိ႔သိလာေအာင္လည္း ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ဇာတ္ေၾကာင္းျပန္မွတ္တမ္းမ်ားထက္ အေျခအေနသုံးသပ္ဆင္ျခင္သည့္ စာေပသုေတသနမ်ား ပုိ၍မ်ားမ်ားထြက္ဖုိ႔လုိသည္။ ဥပမာ အေရးအခင္းကာလ စာေစာင္မ်ား ေလ့လာခ်က္၊ လႈပ္ရွားခဲ့သူမ်ားကုိ ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းပီး ဘက္စုံက ပုိက်ယ္ျပန္႔သည့္အျမင္ကုိရေအာင္ အားထုတ္ျခင္းမ်ိဳး။

နမူနာအေနႏွင့္ အေရးအခင္းပီးစ ၁၉၈၉ ဇြန္က ဘာကီလီ ကယ္လီဖုိးနီးယားတကၠသုိလ္ထုတ္ အာရွစစ္တမ္းစာေစာင္မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျမန္မာႏုိင္ငံသား Moksha Yitri ေရး ‘ Crisis in Burma Back from the Heart of Darkness? ‘ ေဆာင္းပါးကုိ အက်ဥ္းရုံးျပန္ဆုိ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္သည္။ ယစ္ထရီမွာ ျပည္ပတြင္ ပညာသင္ခဲ့ဖူးေသာ လူလတ္တန္းစား ပညာတတ္အလႊာမွျဖစ္ပီး ႏုိင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ေနေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ၁၈၃ ပါတီႏွင့္ မပတ္သက္သူျဖစ္သည္။

သူက လြတ္လပ္ေရးရထဲက အႏွစ္ ၄၀ ေတြ႔ႀကံဳခဲ့ရေသာ ေခတ္ပူေခတ္ပ်က္ႀကီးကုိ ၁၉၈၈ တြင္ တဘရိတ္ထဲ ျပန္ေပၚလာသကဲ့သုိ႔ေတြ႔ရသည္ဆုိသည္။ ဆႏၵျပပြဲ၊ လူဖမ္းပြဲႏွင့္ ရက္စက္စြာ သတ္ျဖတ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ သမၼတ ၃ ပါး ဆက္တုိက္ျပဳတ္က်ပီး စစ္အာဏာသိမ္းပြဲကုိပါ ေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ျပည္သူ ၄၀ ရာႏႈန္းမွာ ၁၉၈၅ ထဲက စုန္းစုန္းျမဳပ္ေအာင္ မြဲေနၾကသည္ဟု ယူနီဆက္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိ ကုိးကားရုံသာမက ၁၉၈၈တြင္ အေျခအေနမွာ ပုိဆုိးဖုိ႔သာရွိသည္ဟုလည္းဆုိသည္။ ဓာတ္ဆီရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဆန္တင္ပုိ႔မႈေနွာင့္ေႏွးပီး ရွားပါးမႈႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ( အေရးအခင္းတြင္ ဂုိေဒါင္မ်ားဖြင့္ေပးလုိက္၍ လုယက္မႈမ်ား၊ လုယက္သူမ်ားကုိ ပစ္သတ္မႈမ်ား၊ ႏြမ္းပါးသူမ်ားကုိ သပိတ္ေကာ္မတီမ်ားက ဆန္ျပဳတ္တုိက္ပြဲမ်ားကုိ သတိရသည္- ဘာသာျပန္သူ)

၂၆ ႏွစ္ ယုိယြင္းမႈ၏ အဆုံးသတ္လကၡဏာမ်ားမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း သိသာလာသည္။ အစုိးရစာရင္းအင္းမ်ားတြင္ပင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းမွာ ၁၉၈၀-၈၅ အတြင္း ပ်မ္းမွ် ၃.၃ ရာႏႈန္းရွိရာမွ ၀.၄၅ ရာႏႈန္းထိ ဆုတ္ယုတ္ခဲ့ျငား အာဏာပုိင္မ်ားက ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးအေျခအေနကုိသာ လက္ညွိဳးထုိးေနခဲ့သည္။ ၁၉၈၇ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ မခံသာေအာင္ ဆုိးရြားလာခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္လတြင္ လမ္းစဥ္ပါတီ ဥကၠ႒ႀကီး ဦးေနဝင္းက အမွားအယြင္းမ်ားရွ္ိခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ခံပီး အေျပာင္းအလဲဆုိသည္မွာ ေရွာင္ရွားမရရုံမက လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အရာရွ္ိမ်ားက အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ထိမ္ခ်န္ခဲ့ေၾကာင္း အျပစ္တင္ကာ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲအတြက္ ၁၉၈၉ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ က်င္းပခ်ိန္တန္သည့္ ေနာက္ပါတီညီလာခံအမီ ျပင္ဆင္ထားရန္ ညႊန္ၾကားသည္။

၁၉၈၇ စက္တင္ဘာတြင္ ဆန္ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမွ လႊတ္လုိက္ေသာ္လည္း တပတ္အတြင္း စက္တင္ဘာ ၅ တြင္ပင္ အစိတ္တန္ ၃၅ က်ပ္ႏွင့္ ၇၅ က်ပ္တန္မ်ား တရားမဝင္ေၾကညာသည္။ ၁၉၈၅ ကပင္ ရာတန္တခါသိမ္းခဲ့ပီး ယခုတခါတြင္ ျပန္လဲေပးမည့္အစီအစဥ္မပါေတာ့ေပ။ အစုိးရဘဏ္စနစ္မေကာင္း၍ အမ်ားစုက ပုိက္ဆံအျဖစ္သာ သိမ္းတတ္ရာ အေျခအေနမွာ အေတာ္ဆုိးပါသည္။ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ဆူပူမႈေၾကာင့္ သီတင္းကြ်တ္ေက်ာင္းပတ္ရက္အျဖစ္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္လုိက္သည္။ အမ်ားစုႀကီးက ဤဒုကၡမ်ားကုိ သည္းခံေနၾကေသးသည္။

၁၉၈၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ကုလသမဂၢက ျမန္မာျပည္ကုိ အဆင္းရဲဆုံးႏုိင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းသည္။ ေၾကြးၿမီေပးေလ်ာ္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားစဥ္ကေရာ ေၾကညာခံရစဥ္ပါ အစုိးရက အသိမေပးေသာ္ျငား ျပည္ပသတင္းဌာနမ်ားနွင့္ ပါးစပ္စကားက လူထုၾကားပ်ံ႕လာသည္။ လြတ္လပ္ေရးအႏွစ္ ၄၀ ျပည့္သည့္ ၁၉၈၈ ဇန္နဝါရီတြင္ အေနာက္ဂ်ာမနီက ျမန္မာ့ေၾကြးၿမီမ်ားကုိ ေလ်ာ္ေပးေၾကာင္း သဝဏ္လႊာပုိ႔ခ်ိန္တြင္ လူထုအၾကား (အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအၾကား) တုိင္းျပည္အတြင္း အံေခ်ာ္ေနမႈမ်ားကုိ မေက်မလည္ျဖစ္လာၾကသည္။

မတ္လလယ္ စက္မႈတကၠသုိလ္မွမီးပြားမ်ားက မေက်နပ္မႈတာေဘာင္ကုိ ပြင့္က်လာေစသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ ကိစၥတခုမွ ဆႏၵျပပြဲေပၚလာပီး ႏွိမ္နင္းမႈေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္မ်ားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သုိ႔လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႕လာကာ အစုိးရဆန္႔က်င္ေရးေဟာေျပာမႈမ်ားႏွင့္ မတ္လ ၁၇ ရက္ လုံထိန္း တပ္သားမ်ား တကၠသုိလ္စီးခ်ိန္တြင္ အပ်က္အစီးမ်ားလည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲက ေနာက္ေန႔ၿမိဳ႕ထဲဆက္သြားပီး အစုိးရဆုိင္မ်ား ရုံးမ်ား ကားမ်ား မီး႐ႈိ႕ခံရသည့္အျပင္ လူအုပ္ထဲပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္လည္းမ်ားသည္။ ရာခ်ီပီး အစုအၿပံဳႏွင့္ဖမ္းသျဖင့္ အခ်ဳပ္ကားထဲ ၄၁ ေယာက္ ေလပိတ္ေသရသည္။ လုံထိန္းမ်ား နာမည္ဆုိးထြက္လာေသာ္လည္း မဆလအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိန္လြင္ကြပ္ကဲမႈေအာက္က ေျချမန္တပ္ရင္း ၂၂ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကုိ လူမသိလွေသး။ အလ်င္အျမန္ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေျခအေနျပန္တည္ၿငိမ္သြားပီး စီးပြားေရးဒုကၡမ်ားႏွင့္ လည္ပတ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

အဓိကရုဏ္းအတုိင္းပမာဏကုိ အာဏာပုိင္မ်ား မသိက်ိဳးကြ်ံျပဳသည့္ပုံရွိပီး စက္မႈတကၠသုိလ္ဆူပူမႈစုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ထံမွလည္း အေၾကာင္းရင္း တိတိပပထြက္မလာသည့္ျပင္ ဧၿပီလ ဘက္ဂ်က္လႊတ္ေတာ္မွာလည္း တုိင္းျပည္ပကတိအေျခအေနကုိ လ်စ္လ်ဴရႈကာ ပီးဆုံးခဲ့သည္။ ဇြန္လ တကၠသုိလ္ျပန္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ မေက်နပ္မႈ ပမာဏမွာ ပုိႀကီးလာပီး ဆႏၵျပပြဲႀကီးမ်ား ေပၚလာခဲ့သည္။ ဇြန္ ၁၇ ဆႏၵျပပြဲတြင္ ေကာလိပ္ႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းအမ်ားစုပါဝင္လာပီး အဖမ္းခံရသူမ်ား ျပန္လႊတ္ေပးေရး၊ ေက်ာင္းထုတ္ခံရသူမ်ားအေရးႏွင့္
ေက်ာင္းသားသမဂၢဖြဲ႔စည္းေရး ေတာင္းဆုိမႈမ်ားမွ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေတာင္းဆုိမႈ၊ မဆလအစုိးရႏႈတ္ထြက္ေရးမ်ားဘက္သုိ႔ ေရြ႕လ်ားလာသည္။

ထုံးစံအတုိင္း ဇြန္ ၂၀ တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ႏွင့္ ေဆးတကၠသုိလ္မ်ားပိတ္လုိက္ရာမွ ဆႏၵျပပြဲမ်ား လမ္းမေပၚသုိ႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားကာ လူထုပါဝင္မႈလည္း ႀကီးလာခဲ့သည္။ ေနာက္တေန႔ ေျမနီကုန္းအေရးအခင္းတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လုံထိန္းမ်ားပါ ေသေက်ကာ ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရသည္။ ပဲခူးတြင္လည္း ရဲႏွင့္ေက်ာင္းသားမ်ားေသေၾကၾကသည္။ ဇူလုိင္ ၂၃ တြင္ အေရးေပၚပါတီညီလာခံ က်င္းပမည္ဟု ၇ ရက္ေန႔တြင္ေၾကညာသည္။ အထိန္းသိမ္းခံေက်ာင္းသားမ်ား ျပန္လြတ္လာပီး ေက်ာင္းျပန္တက္ခြင့္လည္းရၾကသည္။ ပါတီညီလာခံတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ပါတီဖြဲ႔စည္းပုံ ျပဳျပင္ေရးမ်ား ေဆြးေႏြးမည္ဟုလည္းဆုိသည္။ ျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျပန္ဖြင့္ေပးမည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ရုံမွအပ ဦးေနဝင္းႏႈတ္ထြက္ေပးမႈအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္လာမည္ဟု မည္သူမွ မထင္မိၾကေသး။

ညီလာခံအဖြင့္မွာပင္ ဦးေနဝင္းက ဆုိင္းမဆင့္ပဲ စစ္ပီးေခတ္ တုိင္းျပည္သမုိင္းတြင္ ေသြးထြက္သံယုိအျဖစ္ဆုံး လမ္းေၾကာင္းကုိ တင္မိသားျဖစ္ခဲ့သည္။ မိန္႔ခြန္းအရ မတ္လႏွင့္ ဇြန္လအေရးအခင္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေထာက္ခံသူမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီဦးေဆာင္မႈကုိ မယုံၾကည္ေတာ့ေၾကာင္း ျပေနသည္။ တုိင္းျပည္၏ လူဦးေရမည္မွ်က ထုိသေဘာထားရွိမရွိသိရေအာင္ တပါတီႏွင့္ ပါတီစုံစနစ္ မည္သည္ကုိ လုိလားေၾကာင္း ဆႏၵသေဘာထားခံယူၾကည့္မွ သိမည္ျဖစ္သည္ဟု ပါတီညီလာခံကုိ ဦးေနဝင္း အဆုိျပဳသည္။ ပါတီစုံစနစ္ကုိေရြးခ်ယ္လွ်င္ ေရြးေကာက္ပြဲသစ္မ်ား အျမန္က်င္းပရမည္။ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္အေရးအခင္းမ်ားအတြက္ သြယ္ဝုိက္တာဝန္ရွိသည္ဟု ယူဆပီး ဦးေနဝင္းႏွင့္ ဦးစန္းယုစသည့္ ထိပ္ဆုံးက လူႀကီး ၅ ေယာက္ အနားယူလုိေၾကာင္း ဆုိသည္။

ဦးေနဝင္းက အဓိကရုဏ္းမ်ားအတြင္း ဥပေဒမဲ့ရမ္းကားမႈမ်ားနွင့္ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ တင္းမာေနမႈမ်ားေၾကာင့္ မေန႔ကစ၍ တပ္စြဲထားရေၾကာင္းဆုိသည္။ ေနာင္ ဆူဆူပူပူလုပ္လာခဲ့လွ်င္ သည္းညည္းခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေသနတ္ဆုိတာ တည့္တည့္ပစ္တတ္ေၾကာင္း၊ မုိးေပၚေထာင္ေဖာက္မည္မဟုတ္ဟု မိန္႔ခြန္းအဆုံးသတ္တြင္ သတိေပးသြားသည္။ ဤစကားမ်ားက ၁၉၆၂ ဇူလုိင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သမဂၢဗုံးခြဲမႈအေပၚ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းေအာင္ႀကီးေဖာ္ထုတ္ခ်က္မ်ားကုိ ရည္ညႊန္းေနသလုိရွိသည္။

ထင္ထားသည့္အတုိင္း အက်ိဳးစီးပြားေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဘဝမ်ားစြာကုိ ရင္းႏွီးထားရ၍ ပါတီညီလာခံက ဦးေနဝင္း၏ တပါတီစနစ္ဖ်က္သိမ္းေရးနွင့္ ထိပ္တန္းအာဏာပုိင္မ်ားဖယ္ရွားေရး အေလာသုံးဆယ္စိတ္ကူးမ်ားကုိ လက္မခံခဲ့ပါ။ သူၾကာရွည္ ဦးေဆာင္ခဲ့သည့္ပါတီႏွင့္ သူ မည္မွ်ကင္းကြာေနသည္ သူ႔အာဏာအေျခကုိ သူေသခ်ာမသိျဖစ္ေနသည္က ထင္ရွားလာသည္။ မွန္းရခက္ေသာ္လည္း သူဆင္သည့္ဖဲ သူျပန္ခ်ိဳးတတ္သည့္ ဦးေနဝင္းသည္ အာဏာကုိစြန္႔လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ယူဆသူမ်ားလည္းရွိသည္။ အထင္အျမင္ထက္ ပုိေသခ်ာေအာင္ သုံးသပ္ႏုိင္ဖုိ႔က ျမန္မာသမုိင္းကုိ ျပန္ၾကည့္ဖုိ႔သာရွိသည္။ (ဦးေနဝင္းေနရာဆက္ခံသည့္ ဦးစိန္လြင္ပင္လွ်င္ သူ႔ကုိ ၁၇ ရက္နန္းအပ္ပီး ျပန္ဖယ္ရွားသြားသည့္ သူ႔ဥကၠ႒ကုိ နားလည္ဟန္မတူ)

ျမန္မာမ်ားတြက္ဆထားသကဲ့သုိ႔ ဦးေနဝင္းသည္ သူ႔အုပ္စုိးမႈကုိ ျမန္မာရာဇဝင္ထဲ ထည့္ခ်င္သူျဖစ္၍ အလုိလုိပင္ ပေဒသရာဇ္ဇာတ္သြင္းပီးသား ျဖစ္သြားေတာ့သည္။ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် သမုိင္းတြင္ က်န္ရစ္မည့္ သူ႔က႑ကုိလည္း တြက္ဆလာရာ အထူးသျဖင့္ သူႏွင့္ေခတ္ၿပိဳင္ သူ႔အထက္လူႀကီးေဟာင္း အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းနွင့္ သြားသြားယွဥ္ေနသည္။ သူျပဳခဲ့သမွ် အမွားမ်ားကုိ ျပန္ျပင္လုိပုံေပၚေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရးအေရမထူမႈ၊ သမာဓိမခုိင္မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကုိ ေခါင္းေဆာင္ႏုိင္မည့္သူ မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာဘုရင္မ်ားသည္ ဘုန္းသမၻာႀကီးသည့္ သာသနာ့ဒါယကာမ်ားျဖစ္လုိသည့္အျပင္ အမွားမ်ားကုိလည္း ေခ်ေဖ်ာက္လုိ၍ ဘုရားတည္ေလ့ရွိၾကသည္။ ဦးေနဝင္းသည္ ေရႊတိဂုံေတာင္ဘက္တြင္ မဟာဝိဇယေစတီကုိ တည္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္အတြက္ ဤမွ်ႏွင့္ မေက်ေပ်ာက္ႏုိင္ေသးေပ။ ထုိ႔ျပင္ ပါတီညီလာခံသည္ ဘုရင့္အတုိင္ပင္ခံတာဝန္ကုိ မေက်ပြန္ႏုိင္ပဲ ဦးေနဝင္းအလုိကုိ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ ဇူလုိင္ ၂၄ ဒုတိယေန႔တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက ဦးေနဝင္းကုိ ေစာ္ကားသည္လည္းမျဖစ္ရေအာင္ ပါတီစုံစနစ္ ဗမာျပည္ႏွင့္ မသင့္ေတာ္ဟု ျငင္းပယ္ခဲ့ၾကသည္။ ဦးေနဝင္းႏွင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား အနားယူမႈကုိလည္း ျပန္စဥ္းစားရန္ေတာင္းပန္ၾကသည္။ စီးပြားေရးျပဳျပင္မႈအေၾကာင္း အဓိကထားမေဆြးေႏြးႏုိင္ေသာ္လည္း ကုန္စည္ႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းတခ်ိဳ႕ကုိ ျပည္တြင္းႏွင့္ ျပည္ပပုဂၢလိကက႑သုိ႔ ဖြင့္ေပးမည့္အစီအစဥ္ကုိေၾကညာခဲ့သည္။

ညီလာခံေနာက္ဆုံးရက္ ေနာက္တေန႔တြင္လည္း ဆႏၵခံယူပြဲအဆုိကုိ ပယ္ခ်ၾကသည္။ ဦးေနဝင္းႏွင့္ သမၼတဦးစန္းယုတုိ႔ အနားယူသြားေသာ္လည္း ပါတီအတြင္းေရးမွဴးဦးစိန္လြင္တက္လာ၍ အံ့အားသင့္စရာျဖစ္ရသည္။ ပါတီအဓြန္႔ရွည္ႀကံ့ခုိင္ေရးအတြက္ တင္လုိက္ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားလူထုေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ႏွင့္ ေဝးကြာေနသည္။ စိန္လြင္လုိလူၾကမ္းကုိ တင္လုိက္သည္ထက္ဆုိးေသာအျဖစ္က မရွိႏုိင္ေတာ့။

လူထုမေက်နပ္မႈကုိသိ၍ ၾသဂုတ္ ၃ တြင္ ရန္ကုန္၌ မာရွယ္ေလာထုတ္ကာ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္လုိက္သျဖင့္ သပိတ္ကုိ ေရႊတိဂုံသုိ႔ေရႊ႕လာသည္။ ဝါဆုိလျပည့္ ဇူလုိင္ ၂၈ ေရႊတိဂုံဘုရားလူစည္ခ်ိန္တြင္ ေျပာက္က်ားဆႏၵျပမႈမ်ားက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔တြင္ တႏုိင္ငံလုံး ဆႏၵျပဖုိ႔ ႏႈိးေဆာ္ေပးသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြင္း တပ္မ်ားကုိ ၿမိဳ႕တြင္းလမ္းဆုံမ်ားႏွင့္ အေရးႀကီးသည့္ဌာနမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕လာသည္။ သုိ႔ႏွင့္ အေရးအခင္းတကယ္စခ်ိန္တြင္ အရွိန္အဟုန္ႏွင့္ ပမာဏကုိ အားလုံးအံ့ၾသစရာျဖစ္ေတာ့သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပလူအုပ္ႀကီးမ်ား ေပၚထြက္လာသည္။ ရန္ကုန္ ဆူးေလဘုရားအနီးက လူအုပ္ကုိ စစ္တပ္က လူစုခြဲခုိင္းခ်ိန္တြင္ မခြဲ၍ ပထမဆုံးအပစ္ခံရသည္။ ေနာက္ေန႔မ်ားတြင္လည္း ရန္ကုန္ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ဆက္လက္ပစ္ခတ္ခံေနရသည္။ မည္းမည္းျမင္ရာပစ္၍ ရာႏွင့္ခ်ီေသဆုံးရသည္။ ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖုံးတေနရာတြင္ ရုံးလာေသာ အေမရိကန္သံတေယာက္ စစ္တပ္ဝုိင္းခံေနရေသာ ဆႏၵျပလူအုပ္ႏွင့္သြားတုိးသည္။ လူအုပ္ၾကားတုိးေနခ်ိန္မွာပင္ စစ္တပ္ကပစ္၍ သူ႔ကားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားပါ ထိကုန္သည္။ ျပန္လွည့္ေမာင္းကာ ဒဏ္ရာရသူမ်ားကုိ သယ္လာရသည္။

ဆက္လက္ပစ္ခတ္ေန၍ အေသအေပ်ာက္ဒဏ္မခံႏုိင္ေတာ့ေသာ ရန္ကုန္ေဆးရုံႀကီးသူနာျပဳမ်ားက ၾသဂုတ္ ၁၀ တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံသည္။ ေဆးရုံဝသုိ႔ ဆုိင္းဘုတ္ကုိင္ခ်ီတက္လာစဥ္ပင္ လမ္းေပၚက ထရပ္ကားေပၚမွ စစ္သားမ်ားလွမ္းပစ္၍ သူနာျပဳအခ်ိဳ႕ဒဏ္ရာရကာ ဆႏၵျပသူမ်ားေသဆုံးကုန္သည္။ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကုိင္းတြင္ အေသအေပ်ာက္အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ ရန္ကုန္အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားမွာ လြတ္လပ္စြာပစ္ႏုိင္ေသာ free-fire zone မ်ားျဖစ္ကုန္ပီး လက္ဖက္ရည္ဆုိင္ ကားမွတ္တုိင္ႏွင့္ အိမ္ထဲကလူမ်ားပါ အပစ္ခံေနရသည္။ အရပ္သားမ်ား လမ္းကုိ သစ္တုံးမ်ားႏွင့္ပိတ္ပီး ရရာလက္နက္ႏွင့္ ကာကြယ္ေနၾကရသည္။

ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စစ္စခန္းမ်ားကုိ သူပုန္နယ္တြင္းေရာက္ေနသည့္အလား ျပင္ဆင္လာသည္။ ေနာက္တေန႔ ဦးစိန္လြင္ မထင္မွတ္ပဲ ႏႈတ္ထြက္သြားမွ ၿမိဳ႕ေပၚစစ္ျဖစ္ေတာ့မည္ထင္ေနရသည့္ဘဝက သက္သာရာရၾကသည္။ ဇူလုိင္လပါတီညီလာခံက ဦးေနဝင္းထြက္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း လတ္တေလာေသြးေခ်ာင္းစီးမႈမ်ားက ဦးစိန္လြင္ကုိ ဖယ္ရွားပီး သူ႔မူလလမ္းေၾကာင္းကုိဆက္သြားဖုိ႔ျဖစ္လာသည္။ ဦးစိန္လြင္ထြက္သြား၍ အႏွံ႔အျပားေအာင္ပြဲခံၾကကာ ျပည္သူ႔အာဏာ၏ေအာင္ပြဲဟု ယုံၾကည္လာပီး ျပည္တင္းလွ်င္ မင္းမခံႏုိင္ဟု ယူဆလာၾကသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဗဟုိေကာ္မတီအစည္းအေဝးကုိ ၾသဂုတ္ ၁၉ တြင္ က်င္းပရန္ေၾကညာသည္။ ဤတႀကိမ္တြင္ေတာ့ အရပ္သားပါတီလူႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကုိ လစ္လပ္သြားေသာ ဥကၠ႒ေနရာေရြးခ်ယ္လုိက္သည္။ သူ႔ပထမေျခလွမ္းတခုျဖစ္ေသာ ၁၁ ဦးပါ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူေရးေကာ္မရွင္တြင္ ဦးေနဝင္းအႀကံပါေနမည္က မလြဲ။ မူလအႀကံျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကုိ ပါတီက ပယ္ခ်ခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။ ဦးေနဝင္း၏ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္အဆုိျပဳခ်က္မ်ားကုိ ယခုမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနရေသာ္လည္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါတီလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကုိ လုိက္နာေနရသည့္ပုံေပၚသည္။ ပါတီကုိ သစၥာေစာင့္သိမႈက သူ႔ကုိဖင့္ေႏွးေစသည့္အျပင္ အကူးအေျပာင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒခုိင္ခုိင္မာမာရွိေစခ်င္သည့္စိတ္ကလည္း သူ႔ကုိေႏွာင့္ေနသည္။ ထုိေႏွာင့္ေနွးမႈမ်ားက ႀကံဳေနရသည့္ကာလႏွင့္ အဟပ္ကြာေနသည္။ အစုိးရအတြက္ ဂယ္ေပါက္ရေအာင္ အခ်ိန္ဆြဲေနသည္ဟု ယူဆေနၾကသည္။ အကယ္၍ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သာ အေျခအေနကုိ နားလည္ပီး ဆုပ္ဆုပ္ကုိင္ကုိင္လုပ္ႏုိင္ခဲ့လွ်င္ လူထုေဒါသႏွင့္ စိတ္မရွည္မႈကုိ အနည္းဆုံးေတာ့ အုပ္စီးမိေပလိမ့္မည္။

အသစ္ျပန္ေပၚလာသည့္ ႏုိင္ငံေရးအတုိက္အခံမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲပီး ျပဳျပင္ေရးလုပ္သည္က တထစ္ခ်င္းေလွ်ာ့ေပးရမည္ထက္ ပုိအက်ိဳးႀကီးေပလိမ့္မည္။ ႏုိင္ငံေရးအရိပ္အျခည္ကုိ ၾကည့္ကစားတတ္လွ်င္ ပုိေနရာက်ေပမည္။ သူ႔အာဏာကုိအားျဖည့္မည့္ မာရွယ္ေလာကုိရုပ္လုိက္ေသာ္လည္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္သည္ တဖက္ကျမင့္တက္လာသည့္ လူထုဆႏၵေရခ်ိန္ႏွင့္ မညွိႏႈိင္းနုိင္ျဖစ္ေနသည္။ လစာတုိးျခင္း၊ သီးႏွံခြန္မ်ားေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခားသြားလာခြင့္စသည့္ လုိက္ေလ်ာမႈမ်ား အစုိးရဘက္ကလုပ္လာသည္။ ႏုိင္ငံေရးမွ အာရုံလႊဲရန္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအခြင့္အေရးမ်ားကမ္းလွမ္းေပးေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့။

ဆႏၵခံယူေရးေကာ္မရွင္မွာလည္း တပတ္သာၾကာသည္။ နမူနာေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ ပထမၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပပြဲမ်ား ထပ္ေပၚလာသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၂ တြင္ လမ္းမေတာ္မွ ေဆးရုံႀကီး၊ အေမရိကန္သံရုံးတုိ႔သုိ႔ လွည့္လည္ဆႏၵျပၾကသည္။ ၾသဂုတ္ ၂၄ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရပ္စဲခ်ိန္တြင္ သံဆူးႀကိဳးကာထားသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမထဲ လူအုပ္မ်ားဝင္လာသည္။ ဆႏၵခံယူေရးေကာ္မရွင္ကုိ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ပီး အေရးေပၚပါတီညီလာခံႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိ စက္တင္ဘာ ၁၂ ၁၃ ရက္မ်ားတြင္ေခၚယူလုိက္သည္။ ျပည္သူလုိလားသည့္ ႏုိင္ငံေရးပုံစံကုိရရန္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲေကာ္မရွင္ကုိဖြဲ႔မည္ဟု ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က မိန္႔ခြန္းေပးေသာ္လည္း ေနာက္က်သြားပီျဖစ္သည္။ လူထုက ထုိမွ်ႏွင့္မေက်နပ္ေတာ့ပဲ မဆလအစုိးရႏႈတ္ထြက္ေပးပီး ၾကားျဖတ္အစုိးရဖြဲ႔ကာ ဒီမုိကေရစီအျမန္ဆုံးေပးဖုိ႔ ေတာင္းဆုိေနသည္။

ႏုိင္ငံေရးလြတ္လပ္ခြင့္အေတာ္ရလုိက္သည့္ကာလတုိအတြင္း ဦးေအာင္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးတင္ဦးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ လူထုမိန္႔ခြန္းႀကီးမ်ားေပးၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားက မင္းမဲ့အေျခအေနဆုိက္ေရာက္ေနပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံပုိင္ပစၥည္းမ်ား လုယက္ဖ်က္ဆီးေနၾကသည့္ျပင္ ရဲသား၊ အစုိးရသတင္းေပးဟုမသကၤာသူမ်ား၊ အဆိပ္ခတ္သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသူမ်ားကုိ လူအုပ္ႏွင့္သတ္ျဖတ္ေနၾကသည္။ အစုိးရယႏၱရားလည္း ရပ္ဆုိင္းသြားကာ ေန႔စဥ္ဆႏၵျပေနၾကသည္။ အက်ပ္အတည္းမွ သက္သာေစရန္ စက္တင္ဘာ ၁ တြင္ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္က အေျခခံဥပေဒအတုိင္းလုိက္နာဖုိ႔လုိပုံကုိ ရွင္းျပသည္။ ေက်ာင္းသားသမဂၢအေဆာက္အအုံသစ္ ျပန္ေဆာက္ေပးမည္ဟုပင္ ကတိေပးေသာ္လည္း သူ႔စကားမွာ အရာမထင္ေတာ့ေပ။

ပါတီညီလာခံကုိ စက္တင္ဘာ ၁၀ တြင္ ၂ ရက္ေစာက်င္းပသည္။ အေျခအေနေၾကာင့္ ဆႏၵခံယူပြဲမလုပ္ေတာ့ပဲ ၃ လအတြင္း ပါတီစုံေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ရန္ဆုံးျဖတ္သည္။ ေနာက္ေန႔တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ၅ ဦးပါ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းသည္။ ေနာက္တပတ္အတြင္း မဆလႏွင့္ ပင္မအာဏာေဒါက္တုိင္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အုိးစားခြဲၾကသည္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ား ပါတီမွႏႈတ္ထြက္ခြင့္ႏွင့္ မည္သည့္ပါတီမွ မဝင္ရန္လည္း ေၾကညာသည္။ ျမန္မာျပည္၏ အနာဂတ္လမ္းေၾကာင္းေကာင္းလာေတာ့မည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ျဖစ္မလာခဲ့။ အတုိက္အခံမ်ားက လက္မခံႏုိင္ပဲ မဆလဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ အစုိးရႏႈတ္ထြက္ေရးကုိသာ ေတာင္းဆုိေနရာ မရြယ္ပဲႏွင့္ တပ္က အာဏာသိမ္းဖုိ႔ လမ္းခင္းေပးေနသလုိရွိသည္။

(ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္)3 Responses to “ဟုိေရွးအႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က”

 1. 1 ဖိုးမာေလး

  ကိုဘိုဘိုေရ
  ဆက္ေရးမွာကိုေမွ်ာ္ေနတယ္ဗ်။

 2. 2 Aung Kaung

  အကို ကြ်န္ေတာ္ အေဖ့စာအုပ္မွာ ခြင့္မေတာင္းပဲ ရွယ္လိုက္မိတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ခက္မာရဲ့ေမာင္၀မ္းကြဲပါ။

  • 3 bobolansin

   ယူသုံးပါ ကုိေအာင္ေကာင္း။ ေက်းဇူး အထူးတင္ပါတယ္။ I see 😀


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: