ဟုိေရွးအႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က (အဆုံး)

30Aug11

တပ္မေတာ္ဘက္က စတင္မီးေမႊးသည္ဟု စြပ္စြဲခံရေသာ ကိစၥ ၂ ရပ္က စစ္အာဏာသိမ္းပြဲတြင္ လမ္းစထြင္ေပးပုံရွိသည္။ ပထမကိစၥတြင္ စစ္ရုံးအနီး ဆႏၵျပလူအုပ္ကုိ ဂိတ္ဝမွ ဖယ္ခုိင္းရာတြင္ စစ္ကားတန္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည္။ ေဒါသထြက္ေနေသာ လူအုပ္က ဓားလွံမ်ားကုိင္၍ စစ္ရုံးဝေရာက္လာသည္။ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အတုိက္အခံလူႀကီးမ်ား အေျခအေနကုိ ေျဖရွင္းေပးရသည္။ စက္တင္ဘာ ၁၇ တြင္လည္း ကုန္သြယ္ေရးရုံးက တပ္သားတစု ဆႏၵျပလူအုပ္ကုိ ပစ္ခတ္ရာ အနာတရရၾကသည္။ ဤတခါ အေျခအေနပုိဆုိးသြားပီး တၿမိဳ႕လုံးက ဘတ္စ္ကားမ်ားႏွင့္ ဆင္းလာေသာလူမ်ား ရုံးကုိဝုိင္းၾကသည္။ ရဟန္းတခ်ိဳ႕ စစ္သားမ်ားကုိ လက္နက္ခ်ဖုိ႔ဝင္ေဖ်ာင္းဖ်ပီး ေခၚထုတ္သြားရသည္။ လ်စ္လ်ဴမရႈႏုိင္ေတာ့ေသာ အာဏာသိမ္းဖုိ႔ အေၾကာင္းျပစရာမ်ားဟု တပ္ဘက္က ယူဆသည္။ တနဂၤေႏြေန႔ညေနတြင္ စစ္ကားမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ တပ္စြဲကာ ေရဒီယုိမွ အာဏာသိမ္းေၾကာင္းေၾကညာသည္။ ည ၈ နာရီမွ မနက္ ၄ နာရီထိအျပင္မထြက္ရအမိန္႔ထုတ္သည္။

ေနာက္ေန႔မနက္တြင္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ လူအုပ္ လမ္းမ်ားေပၚထြက္လာပီး စစ္အာဏာသိမ္းပြဲကုိ ဖီဆန္ၾကသည္။ မဆုိင္းမတြ ပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေနသည့္ကာလမ်ိဳးတြင္ ျမန္မာျပည္၌ မႀကံဳဘူးေသာ ပမာဏျဖစ္သည္။ လူအမ်ားတုန္လႈပ္စရာျဖစ္ရေသာ္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ မွန္တမ္းသာရွိေသးသည္။ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လူမ်ားမ်ားေသသည္သာထူးပါသည္။ တုိင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္လာမႈမ်ိဳး ယခုမွ ၿမိဳ႕သားမ်ား ႀကံဳရသည္။ အရပ္သားကုိ မလႊဲမေရွာင္သာ ပစ္ရျခင္းလည္းမဟုတ္၊ ဖိအားေပး၍ပစ္ရျခင္းမ်ိဳးလည္းမဟုတ္ေပ။ ၿမိဳ႕အႏွံ႔အျပားတြင္ လက္နက္မဲ့ (ဝါ) မဆုိသေလာက္သာပါေသာ လူထုအုံၾကြမႈကုိ အလုံးအရင္းႏွင့္ ၿဖိဳခြင္းသတ္ျဖတ္ေသာ စစ္ႏွိမ္နင္းေရးသာျဖစ္ပီး အေသအေပ်ာက္ကႀကီးလွသည္။ ရန္ကုန္တြင္ ၾသဂုတ္ စက္တင္ဘာ ၂ လအတြင္း ေသေၾကဒဏ္ရာရမႈမွာ သူပုန္နယ္မ်ားတြင္ ၂ ႏွစ္စာပမာဏထက္ႀကီးသည္။ မဆလေခတ္အတြင္း တပ္မေတာ္မည္သုိ႔ေျပာင္းလဲၾကမ္းၾကဳတ္လာပုံကုိ ထုတ္ျပသလုိရွိသည္။ ဆုိရွယ္လစ္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္၏ က်ရႈံးေခ်မႈန္းမႈမ်ားက ဗမာျပည္ကုိ ကုိယ့္အမ်ိဳးသားတပ္က တုိင္းျခားသားဝင္သိမ္းသည့္ႏွယ္ က်င့္ႀကံေနသည္ကုိ ေတြ႔လုိက္ရသည္။

လက္နက္ကလႊဲအပ္ေသာအာဏာ

အာဏာသာရေသာ္လည္း စစ္တပ္အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ နလံမထူႏုိင္သည္က အမွန္ေပ။ တပ္အေနႏွင့္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္ေသာ အမ်ားေထာက္ခံမႈကုိ ဆုံးရႈံးေလသည္။ အႀကီးအက်ယ္သိကၡာဆည္ေသာအားျဖင့္ ဗကပႏွင့္ ကရင္သူပုန္မ်ားႏွင့္ စစ္ခင္းေနေသာ တပ္သားမ်ားအတြက္ အလွဴအတန္းစာရင္းႀကီးကုိ အစုိးရသတင္းဌာနမ်ားက မပီးႏုိင္ေအာင္ ထည့္ေပးသည္။ ( ဘဏ္ကေငြထုတ္သူမ်ား၊ လစာခ်က္လက္မွတ္ထုတ္သည့္ အစုိးရဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ အလွဴအတြက္ျဖတ္ေသးသည္) တခ်ိန္ထဲမွာပင္ တပ္မေတာ္သည္ ၄င္း၏ႏုိင္ငံေရးမ်က္ႏွာဖုံး တစညေလာင္းရိပ္ေအာက္က လြတ္ေအာင္ရုန္းပီးျဖစ္သည္။တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေရးတြင္ မပါေတာ့ဆုိေသာ္ျငား အနာဂတ္တြင္ အေရးမပါပဲရွိေတာ့မည္ဟု မယူသင့္။ စစ္ေရးကိစၥသာ အာရုံျပဳဖုိ႔မွာ တပ္၏သဘာဝမဟုတ္။ လတ္တေလာအေရးႀကီးဆုံးက တပ္မေတာ္ႏွင့္တစည၏ဆက္ဆံေရးျဖစ္သည္။ တပ္က ႏုိင္ငံေရးတြင္ ဝင္ပါတုိင္း ျပႆနာတက္ခဲ့စၿမဲ။

စစ္ဝန္ထမ္းပီသသူတုိ႔အျမင္တြင္ကား စစ္-ဆုိရွယ္လစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစမ္းသပ္မႈႀကီးသည္ မေမ့ေပ်ာက္ႏုိင္ေသာ ေဘးဆုိးႀကီးျဖစ္ေတာ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေသာင္းက်န္းမႈေလ်ာ့က်ေရးဆုိသည့္ ပင္မတာဝန္ကုိပင္ မေက်ပြန္ႏုိင္သည္ျဖစ္၍ တုိင္းျပည္ကုိ မႏုိင္ဝန္ထမ္းပီး မည္းမည္းျမင္ရာပစ္သည့္ လက္နက္စၾကာရွင္ျဖစ္ေနေလသည္။ စစ္အရာရွိေလာကအေျပာင္းအလဲကုိေမွ်ာ္ၾကသူမ်ားလည္းရွိသည္။ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ေသာင္းက်န္းသည့္ကာလက ပညာအေျခခံနည္းနည္းႏွင့္ တပ္ထဲဝင္လာသည့္ လူႀကီးမ်ားေနရာတြင္ လူေတာ္မ်ားကဝင္လာေလပီ။ ၁၉၅၉ က စစ္တကၠသုိလ္ပထမပတ္ဆင္းမ်ားမွာ ယခုအခါ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္အဆင့္သုိ႔ေရာက္ေနၾကပီး ၄င္းတုိ႔ထဲမွ စစ္တုိင္းမွဴးမ်ားလည္း ရွိေနပီျဖစ္သည္။ မဆလေခတ္ကုိျဖတ္လာရေသာ္လည္း စိန္လြင္၏လမ္းမ်ိဳးကုိနင္းမည့္ပုံနည္းသည္။ (၁၉၈၉ က အျမင္မ်ားျဖစ္သည္-ဘာသာျပန္သူ)

အျခားအာဏာရွင္မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ဦးေနဝင္းသည္ သူ႔ကုိဆက္ခံမည့္သူကုိရွာမထားခဲ့။ ရွိခဲ့လွ်င္လည္း သူ႔ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြး၊ အဆင့္အတန္းႏွင့္ သူ႔ေခတ္က တုိင္းျပည္အေျခအေနမ်ိဳးမီႏိုင္သူကမရွိေပ။ ဘယ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွ ဦးေနဝင္း၏ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးက႑ကုိ တုမရပါေပ။ ဤမွ်ထိေမွ်ာ္ဝ့့ံသည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ိဳးေပၚလာလွ်င္လည္း သူ႔အတြက္ေရာ တုိင္းျပည္အတြက္ပါ ဒုကၡေတြ႔ေပလိမ့္မည္။ (ထုိစဥ္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ဓားမထက္ေသး- ဘာသာျပန္သူ)

သုိ႔ေသာ္ ခုခ်ိန္ထိ တပ္မေတာ္သည္ မူလေၾကညာထားသည့္အတုိင္း ပါတီစုံႏုိင္ငံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးလာေစရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ႏွယ္ရွိသည္။ မေရွာင္သာသည့္ ႏုိင္ငံေရးတုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈကုိ လက္ခံခ်င္လြန္း၍မဟုတ္ပဲ ေရြးစရာလမ္းမရွိ၍သာ ဇြတ္မွိတ္လက္ခံထားရသည္။ စစ္တပ္မွာ ေထာက္ခံသူနည္းပီး အဘက္ဘက္က ဖိအားေပါင္းစုံလာမည့္ခံစစ္ႏွင့္ရင္ဆုိင္ေနရသည္ကုိေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳလိမ့္မည္ထင္သည္။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ မႀကံဳဘူးသည့္ သူပုန္သူကန္ပမာဏကုိ လက္ရွိအက်ပ္အတည္းက မီးထုိးေပးလုိက္သည့္ႏွယ္ရင္ဆုိင္ေနရပီး တန္႔ေအာင္ထိန္းထားဖုိ႔ကလည္း လူထုေထာက္ခံမႈက နည္းလြန္းလွသည္။ လက္ရွိ စစ္တပ္၏ ဝါဒျဖန္႔ပုံကလည္း လူထုေထာက္ခံမႈထက္ သူ႔ကုိယ္သူ ျပန္အယုံသြင္းေနရသည့္ပုံရွိသည္။ အေရးအခင္းတြင္းကလည္း တပ္မ်ားထဲ ၿမိဳ႕ထဲေခၚမလာမီ ဆႏၵျပသူမ်ားေနာက္တြင္ ဗကပသူပုန္မ်ားက ၿမိဳ႕သိမ္းဖုိ႔ျပင္ေနသည္ဟု ဝါဒျဖန္႔သည္။ အေရးအခင္းပီးေနာက္ အဓိကထားေဆာင္ရြက္သည့္ ဝါဒျဖန္႔မွာ ေသြးထြက္သံယုိႏွိမ္နင္းမႈမ်ားကုိ လူမသိေအာင္ ဖုံးျခင္းျဖစ္သည္။ နယ္တပ္မ်ားတြင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကုိ တပ္မေတာ္က ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းနွင့္ ၿဖိဳခြဲခဲ့သည္၊ ၄င္းတုိ႔က အတင္းအဓမၼ လက္နက္လုယူလာမွ ကာကြယ္ခုခံသည့္အေနျဖင့္ ႏွိမ္နင္းရသည္ဟု ရွင္းျပထားသည္။ ႏုိင္ငံျခားေရဒီယုိဌာနမ်ားကုိလည္း နားမေထာင္ရေပ။

တပ္အေနျဖင့္ ဝါဒျဖန္႔မ်ားၾကားက ဖိႏွိပ္ႀကီးစုိးရင္း ခ်ံဳးခ်ံဳးက်ေနသည့္ စီးပြားေရးႏွင့္ အစုိးရယႏၱရားကုိ လည္ပတ္ရမည့္ ခံဝန္ခ်က္ႏွင့္မိေနသည္။ ဤအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ဦးေနဝင္းပင္ ၾကာၾကာအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ ႏုိင္ငံေရးေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာမႈႏွင့္ အစုိးရသစ္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိသည့္အိပ္မက္မ်ားေၾကာင့္သာ တုိင္းျပည္ၿငိမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ အေျခအေနကုိရိပ္စားမိသည့္ စစ္တပ္အဖုိ႔ ကတိအတုိင္း ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္၍ အာဏာလႊဲေပးဖုိ႔သာရွိသည္။

တစညအဖုိ႔ စစ္တပ္အရိပ္ကုိေဖ်ာက္သင့္ေသာ္လည္း ဤသုိ႔လုပ္သျဖင့္ စစ္သားအေၾကာင္း ခါးမွန္းသိေနၾကသည့္ လူငယ္ တုိင္းရင္းသားႏွင့္ ၿမိဳ႕ေနလူတန္းစား၏မဲကုိရဖုိ႔ေတာ့ မလြယ္ေပ။ အေၾကာင္းမ်ားစြာက တပ္မေတာ္ကုိ ႏုိင္ငံေရးထဲဆက္ဆြဲထားမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ခံႏုိင္စရာ အမ်ိဳးသားေရးေခါင္းေဆာင္မႈအျဖစ္ နဂုိမူလေနရာကုိ ျပန္ထိန္းထားမည့္ပုံရွိသည္။ လက္ရွိႏွင့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ား ဆႏၵလုပ္ရပ္ႏွင့္ ေတာ္ေျပမည့္ အရပ္အေနသင့္ရာအေနအထားသုိ႔ စစ္ဆုတ္မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေနအထားအရလည္း စစ္တပ္၏ေျခလွမ္းကုိမွန္းႏုိင္သည္။ ႏုိဝင္ဘာလလယ္တြင္ မွတ္ပုံတင္ထားေသာပါတီ ၁၂၀ခန္႔ရွိပီး တုိး၍သာလာသည္။ ညြန္႔ေပါင္းအုပ္စုမ်ားဖြဲ႔မည္မွန္းရေသာ္လည္း အုပ္စုကြဲပီး မညီမညြတ္ျပန္ျဖစ္မည္က ေၾကာင့္ၾကစရာရွိလာသည္။ အၿပိဳၿပိဳအကြဲကြဲရွိလာလွ်င္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစက တပ္ဘက္ျပန္လွည့္လာလိမ့္မည္။ ျဖစ္ခဲ့သည့္အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ဖူးသည့္အတိတ္ဒဏ္မ်ားက ျဖစ္တန္ရာသည့္ ႏုိင္ငံေရးလမ္းစြန္း ၂ သြယ္ကုိျပေနသည္။ မင္းမဲ့တုိင္းျပည္၏ဖရုိဖရဲဘဝႏွင့္ စစ္ဖိနပ္ေအာက္ ျပန္ေရာက္မည့္ေဘးျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းပီး တုိးတက္လုိလွ်င္ အလယ္အလတ္လမ္းကုိရွာရမည္ဟု သတိေပးေနသည္။

နိဂုံး

၁၉၈၈ ျဖစ္ရပ္မ်ားက အုပ္စုိးသူႏွင့္ အုပ္စုိးခံအၾကား တဖက္ႏွင့္ တဖက္မည္မွ် နားလည္မႈလြဲေနသည္ကုိ ျပေနသည္။ ၂၆ ႏွစ္လုံးလုံး ႏုိင္ငံေရးလမ္းစက ေပ်ာက္ေနခဲ့သည္။ အေျမာ္အျမင္နည္းပီး သူတုိ႔ပုဂၢလိကဘဝလုံၿခံဳေရးသာ အာရုံရွိသည့္ မဆလေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အေျခအေနမွန္ကုိ မသိၾကေပ။ တဖက္တြင္လည္း ျပည္သူမ်ားမွာ အထီးက်န္ေခ်ာင္ပိတ္မိေနပီး ဆႏၵျပပြဲကဲ့သုိ႔ ပုံမွန္ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ပင္ အဆက္ျပတ္ေနၾကသည္။ ၈၈ အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ဤခြ်တ္ေခ်ာ္ခ်က္မ်ား ႏွာေခါင္းႏွင့္က်ည္ေပြ႔ေတြ႔မိပီး ေရွာင္လႊဲမရသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားေပၚလာခဲ့သည္။ လက္နက္ျပအုပ္စုိးမႈႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးေမွ်ာ္မွန္းမႈအၾကား ဖိႏွိပ္သူႏွင့္ အဖိႏွိပ္ခံအၾကား ရင္ဆုိင္ေတြ႔မိျခင္းသာျဖစ္သည္။ စစ္ဆုိရွယ္လစ္အသြင္ ေနဝင္းအာဏာရွင္ပေဒသရာဇ္စနစ္ကုိ အန္တုၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဦးေနဝင္း၏ပုဂၢိဳလ္ေရးလႊမ္းမုိးမႈ၊ ျမန္မာျပည္၏ အထီးက်န္မႈ၊ ျမန္မာလူ႔အေဆာက္အအုံ၏ကြဲျပားၿပိဳကြဲမႈႏွင့္ ဦးေဆာင္ႏုိင္စြမ္းမရွိမႈစသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျပႆနာက ဤမွ်ရွည္ၾကာေနရသည္။ ဤလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကပင္ ေမြးထုတ္လုိက္သည့္ စစ္တပ္၏မေလ်ာ္မကန္အင္အားသုံးမႈေၾကာင့္ လူထုတြင္း နာၾကည္းမႈႀကီးႀကီးမားမား ေပၚလာေစသည္။ အစုိးရက ပါးပါးနပ္နပ္မေျဖရွင္းေပးလွ်င္ စစ္သားမုန္းတီးမႈမွာေျပေလ်ာ့မသြားပဲ သမုိင္းတေလ်ာက္ အျမစ္တြယ္သြားလိမ့္မည္။

ယခုပဋိပကၡမွာ ၁၉၃၀-၃၂ ဆရာစံလယ္သမားသူပုန္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္းႏွင့္ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးရခ်ိန္က အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေခါင္းေထာင္ခဲ့ပုံမ်ားႏွင့္ အသြင္တူေသာ္လည္း ဤတႀကိမ္တြင္ ျပည္တြင္းျဖစ္ ဖိႏွိပ္သူအစုိးရႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနရ၍ အေျခအေနက ရႈပ္ေထြးလြန္းသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲအပီး ဒီမုိကေရစီအစုိးရတေက်ာ့ျပန္လာဖုိ႔ဆုိသည္ကလည္း အေပၚယံမွ်သာျဖစ္သည္။ လက္နက္ျဖင့္မင္းလုပ္မႈကုိ ဆန္႔က်င္သည့္ ေအာက္ေျခက ခုခံေရးလႈိင္းမ်ားမွာ အေစာပုိင္းအမ်ိဳးသားလႈပ္ရွားမႈမ်ားက ႏုိင္ငံျခားအုပ္စုိးမႈကုိ ဆန္႔က်င္သလုိရွိသည္။ ရင္ၾကားေစ့ေရးဆုိသည္မွာ လြယ္လြယ္ႏွင့္ျဖစ္မည္ေတာ့မဟုတ္၊ စစ္အစုိးရ (ဝါ) စစ္တပ္ေနာက္ခံအစုိးရမ်ားအဖုိ႔ အစြမ္းရွိရွိအုပ္စုိးဖုိ႔မမွန္းႏုိင္သည့္ျပင္ အေရးအခင္းတြင္ပါေသာ ဝန္ထမ္းရာႏွင့္ခ်ီပီးလည္း ထုတ္ပစ္ခဲ့ေသးသည္။ ျမန္မာတုိ႔ဘဝတြင္ အစုိးရႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးစက္ဝန္း အတုိင္းအတာထက္လြန္၍ အမ်ဳိးသားစိတ္လကၡဏာတခုလုံး ထိခုိက္ခံေနရသည္။ ကရင္ ရွမ္း ကခ်င္စသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ရန္ကုန္သားမ်ားထက္အရင္ ေသနတ္ျပအုပ္စုိးမႈဒဏ္ခံလာရသည္။ အေနွးႏွင့္အျမန္ဆုိသလုိ ျမန္မာမ်ား သူတုိ႔ဘဝကုိ ရိပ္စားမိလာပီး မည္သုိ႔ရင္ဆုိင္ရမည္ကုိ စဥ္းစားရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ပုဂၢလိကလြတ္လပ္ခြင့္ျပန္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဆင္းရဲမႈႏွင့္ မဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေစ့စပ္ေရးစသည့္ ပဓာနတာဝန္မ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျပႆနာမေျဖရွင္းပဲ အစပ်ိဳးႏုိင္မည္မဟုတ္။

အေရြးေကာက္ခံအစုိးရသစ္ကုိ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ဒီမုိကေရစီတပ္ေပါင္းစုအေနျဖင့္ စပ္ကူးမတ္ကူးကာလကုိ ရင္ဆုိင္ရန္ ခုိင္မာပီး ေကြးလြယ္ညြတ္လြယ္ရွိရန္လည္းလုိသည္။ အစုိးရအဆက္ဆက္မေအာင္ျမင္ခဲ့သမွ် ဒဏ္ခ်က္တုိ႔ကုိလည္း လက္ခံထားရဦးမည္။ ဒီမုိကေရစီနည္းက်တက္လာမည့္အစုိးရအတြက္ ေအာင္ျမင္ရာေအာင္ျမင္ေၾကာင္းလမ္းစရွိပီး တုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကုိ မူလဦးတည္မည္ဆုိလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားအေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ဂုိဏ္းဂဏေရးမ်ားကုိ ေနာက္ခ်ိတ္ထားဖုိ႔လည္းလုိသည္။ တေက်ာ့ျပန္ပါလီမန္ဒီမုိကေရစီ ပထမႏွစ္ႏွစ္ သုံးႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားသည္ ညီညြတ္မႈေပၚတြင္သာမက လူထုအတြင္း စိတ္ေနသေဘာထားထင္ျမင္ခ်က္ေျပာင္းလဲမႈ၊ စီးပြားေရးထူေထာင္မႈႏွင့္ အဓိကအားျဖင့္ တပ္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ႏုိင္မႈတုိ႔ေပၚတြင္လည္း တည္မွီေၾကာင္း အတိတ္က သင္ယူခဲ့ရေပမည္။ တပ္မေတာ္၏အနာဂတ္အေရးမွာ ႏုိင္ငံေရးေဘာင္ထက္ပင္ေက်ာ္လြန္ေနပီး အထူးသိမ္ေမြ႔စြာ ကုိင္တြယ္ရမည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္လွ်င္ သူပုန္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ စစ္တပ္လုိမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ေပမည္။

လတ္တေလာကိစၥမ်ားက တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားႏွင့္ တကယ္တမ္းေစ့စပ္ဖုိ႔ လုိေနေၾကာင္းျပသည္။ အမ်ိဳးသားႏုိးၾကားမႈသစ္ကေန ခပ္ေစာေစာညွိႏႈိင္းမႈမ်ား၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈမ်ားႏွင့္ အင္အားစုမ်ားၾကား ရန္မေစာင္ေရးတုိ႔ကုိ လမ္းခင္းေပးလာႏုိင္သည္။ အေႏွးျမန္ဆုိသလုိ ဆုတ္ယုတ္ေနသည့္ စစ္ၿပိဳင္ေဒသမ်ားတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အျမန္လုိက္လာသင့္၏။ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အေရးကုိလည္း ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေဆြးေႏြးသုံးသပ္ပီး ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဆင္မႈအသစ္တြင္ ထည့္သြင္းသင့္သည္။

ဤႏွစ္ျပႆနာမ်ားအတြင္း အရင္းႀကီးရင္း၍ ျမန္မာျပည္အဖုိ႔ အဖတ္တင္က်န္ခဲ့သည္မ်ားရွိပါသည္။ တုိင္းျပည္ကုိ အာဏာရွင္အမႈိက္ပုံေအာက္တြင္ လူမသိသူမသိ ခါးစည္းခံေနရသည့္ဘဝက ဆြဲထုတ္ေပးခဲ့သည္။ နလံထဖုိ႔ေစာေသးေသာ္လည္း အေျပာင္းအလဲအတြက္ အေျခအေနေပးေနပီျဖစ္သည္။ ဦးေနဝင္း၏ ႀကိဳးုကုိင္မႈ ေနာက္ဆုံးဆင့္တြင္ေရာက္ေနသည္ကလည္း မမွားပါ။ သူလုပ္ေနက်အတုိင္း သူျဖစ္ေစခ်င္သည့္ဘက္ တုိင္းျပည္ကုိ ဇြတ္ဆြဲေခၚသြားမည္ပင္။ တုိင္းျပည္ကုိ ေသြးထြက္သံယုိႏွိမ္နင္းစည္းရုံးပီး ၿပိဳင္ဘက္ကုိဖယ္ရွားတတ္သည့္ ရာဇဝင္လာ ပုဂံအေနာ္ရထာကဲ့သုိ႔ ဦးေနဝင္းက သူရဲေကာင္းဘုရင္ပုံစံဖမ္းေနသည္က အေတာ္ဆီေလ်ာ္လွသည္ေတာ့မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ဦးေနဝင္းသည္ ထုိဘုရင္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဝေျပာစည္ပင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကုိ ထူေထာင္ႏုိင္သူလည္းမဟုတ္။

တုိင္းျပည္ကုိ ၂၆ ႏွစ္တုိင္ စီးပြားေရးခြ်တ္ၿခံဳက်ေအာင္ လုပ္ခဲ့ပီးေနာက္ ေသြးထြက္သံယုိႏွိမ္နင္းခဲ့ေသာ ဦးေနဝင္းတေယာက္ တုိင္းျပည္ကုိ ၁၉၆၂ မတုိင္မီ ဖရုိဖရဲအေနအထားမွ ျပန္ထူေထာင္ေပးသည့္အမွတ္ကုိ ယူရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ကုိ အစုိးရပီပီသသလက္ထဲျပန္ထည့္သြားႏုိင္သည္ဆုိေသာဂုဏ္ကုိေတာ့ သူလုိခ်င္ပုံရသည္။ သမုိင္းတြင္ေတာ့ ဦးေနဝင္းတုိင္းျပည္ဖ်က္ပုံကုိလည္းေကာင္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အရင္းအႏွီးႀကီးပုံကုိလည္းေကာင္း ေမ့ေပ်ာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။

(မူရင္းေရးသူ၏ အာေဘာ္မွာ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ စစ္အစုိးရသက္ရွည္ႀကီးႏွင့္ တက္တက္စင္လြဲေစကာမူ လက္ရွိရင္ၾကားေစ့သံေတြထြက္ေနသည့္အေျခအေနႏွင့္ ကုိက္သည့္အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေသးသည္၊ အသုံးက်ေသးသည္ဟု ေအာက္ေမ့ပါသည္။ )

Advertisements


No Responses Yet to “ဟုိေရွးအႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္က (အဆုံး)”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: