လူမ်ိဳးေရးတရား ၃၁

13Oct11

လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ

အရင္အပတ္က စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားရဲ့ ကုိယ္ေရးမွတ္တမ္းေတြကေျပာတဲ့ စစ္ဝါဒအေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါပီ။ ဒီတပတ္ဆက္ေျပာမွာက အဲဒိဝါဒကုိ အမွီသဟဲျပဳဖုိ႔ မီးထုိးေပးရတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒသမုိင္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းဆုိရရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပုံေခတ္ကေန အႏွစ္ ၅၀ နီးပါး လႊမ္းမုိးခဲ့တဲ့ လက္ဝဲဆုိရွယ္လစ္လမ္းေၾကာင္းကေန လက္ယာယိမ္းအမ်ဳိးသားေရးေသြးထုိး ႏုိင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းဘက္ လူထုတိမ္းညြတ္မႈေျပာင္းလာေအာင္ အာဏာသိမ္းစစ္အစုိးရ ႀကိဳးစားမႈပါပဲ။ ၈၈ အလြန္ ျမန္မာစာေပေရစီးကုိ ျပန္ၾကည့္ေတာ့ ဒီသမုိင္းလမ္းေၾကာင္းသစ္ေဖာက္တဲ့ထဲမွာ အစုိးရအလုိေတာ္ရိပညာရွင္စာေရးဆရာဆုိသူေတြသာမက အစုိးရအတုိက္အခံဆုိသူမ်ားပါ မသိစိတ္နဲ႔ ပူးေပါင္းမိခဲ့ၾကတာကုိလည္း သတိထားမိပါတယ္။ အမ်ိဳးသားေရး ဘာသာေရးစိတ္ဓာတ္ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒဆုိတာ ဝါဒျဖန္႔ရအလြယ္ဆုံး လူထုသည္းေျခႀကိဳက္ေတြျဖစ္လုိ႔ပါပဲ။

ဆုိရွယ္လစ္ေခတ္တေလွ်ာက္လုံးမွာလည္း လူမ်ိဳးေရးဝါဒျဖန္႔စာေတြက ေပ်ာက္ကြယ္မသြားခဲ့ပဲ အာဏာရအစုိးရအာေဘာ္စာနယ္ဇင္းရုပ္သံေတြမွာ ေျဗာင္တမ်ိဳး သုိသုိသိပ္သိပ္တမ်ိဳး ပါေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ လက္ရွိ အသက္ ၄၀ ၅၀ ဝန္းက်င္ေတြမက္မက္ေမာေမာဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေရႊေသြးရုပ္ျပစာေစာင္က အျမတ္ႀကီးစားအရင္းရွင္စနစ္ဆန္႔က်င္ေရးကာတြန္းေတြမွာဆုိရင္ ပန္းခ်ီဦးဘၾကည္ဆြဲတဲ့ ႏွာေခါင္းခြ်န္နဲ႔ မ်က္ႏွာျဖဴႀကီး မုတ္ဆိတ္ဖြားဖြားနဲ႔ ကုလားႀကီး က်စ္ဆံၿမီးနဲ႔တရုတ္ႀကီးေတြကုိ ဗမာသူေဌးႀကီးရုပ္ေတြထက္ ပုိေတြ႔ရမွာပါ။ ေနာက္ ရုိးရာယဥ္ေက်းမႈ ထိန္းသိမ္းေရး ေခတ္ေပၚအေနာက္ယဥ္ေက်းမႈဆန္႔က်င္ေရးကာတြန္းကြက္ေတြမွာလည္း အေနာက္တုိင္းကဝင္လာတဲ့ ဟစ္ပီယဥ္ေက်းမႈလက္ခံသူေတြကုိ လမ္းသရဲဘိန္းစားေတြ ဘူးယုိစတီရီယုိဂီတသမားေတြအျဖစ္ပုံေဖာ္တာကုိ မွတ္မိမွာပါ။ အစုိးရေပၚလစီရုပ္သံကားေတြမွာလည္း အလားတူ အေနာက္ဆန္႔က်င္ေရးဝါဒျဖန္႔ေတြ ေပၚတင္ထည့္သြင္းေလ့ရွိပါတယ္။ အစုိးရဝန္ထမ္းမဟုတ္တဲ့ စာနယ္ဇင္းသမားေတြကလည္း တဦးခ်င္းခံစားမႈ အသိဥာဏ္ေရခ်ိန္အရ ေခတ္မီမႈဆန္႔က်င္ေရး ရုိးရာထိန္းသိမ္းေရးဘက္မဲတင္းပီး ေရးသားလႈံ႔ေဆာ္ၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသား တရုတ္ကုလားမုန္းတဲ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္အထင္ႀကီးတဲ့မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ဟာ ကုိလုိနီေခတ္ကေန ခုထိတင္က်န္ေနတဲ့ စီးပြားေရးနယ္ခ်ဲ႕မႈဆန္႔က်င္ေရးဝါဒၾသဇာအရိပ္ေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။

လြတ္လပ္ပီးေခတ္မွာ အဓိကေဖာ္ထုတ္ေလ့ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသားေရးသမုိင္းဝါဒကေတာ့ လူမ်ိဳးျခားက်ဴးေက်ာ္ေသြးစုပ္မႈကုိ ျမန္မာေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေခါင္းငုံ႔မခံတြန္းလွန္ေလ့ရွိတယ္၊ တုိင္းရင္းသားခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္ခဲ့ပီး ပေဒသရာဇ္စစ္ပြဲေတြေၾကာင့္ ခုိက္ရန္ျဖစ္မိတာမ်ိဳးသာရွိတယ္ဆုိတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္းမွာေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ သမုိင္းအျမင္ျဖစ္ပါတယ္။ အင္းဝ ပဲခုိး ရခုိင္စသျဖင့္ အစိတ္စိတ္ကြဲေနခဲ့တဲ့ ေဒသစြဲအမ်ိဳးသားေရးစိတ္ေတြကုိ ျမန္မာအစုိးရက လ်စ္လ်ဴရႈခဲ့သလုိ ျပည္ေထာင္စုထဲဝင္လာတဲ့ ကခ်င္ ကရင္ ရွမ္းေတာင္ေပၚသားေတြရဲ့ သီးျခားအမ်ိဳးသားေရးႏုိးၾကားမႈေတြကုိလည္း အစဥ္အလာ ျမန္မာမ်ားရဲ့ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒေအာက္မွာ ဖုံးဖိပုံဖ်က္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မြန္ ရခုိင္စတဲ့ ျမန္မာမင္းလက္ေအာက္ခံျဖစ္ခဲ့တဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ျပည္နယ္ေတာင္းဆုိေရးလႈပ္ရွားမႈေတြနဲ႔ လက္နက္ကုိင္ေတာ္လွန္မႈေတြဟာ လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေပါက္ဖြားလာခဲ့တာပါ။ ဒါကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးအစြဲႀကီးတဲ့ အစုိးရေတြက လက္မခံႏုိင္ပဲ သူတုိ႔ျပ႒ာန္းတဲ့ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဆုိတာကုိ လူမ်ိဳးစုေတြၾကား အတင္းသြတ္သြင္းပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ ကုိလုိနီေခတ္မွာ အထုိက္အေလ်ာက္လြတ္လပ္ခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးစုေတြက ျမန္မာမ်ားလႊမ္းမုိးလာမႈကုိ လက္မခံသလုိ ျမန္မာေတြကလည္း လူမ်ိဳးစုေတြကုိ သူပုန္ေတြ နယ္ခ်ဲ႕ပုဆိန္ရုိးေတြဆုိတဲ့သံသယေတြဝင္လာတာပါပဲ။

နဝတေခတ္ ဝါဒျဖန္႔သမုိင္းဆုိတာေတြအေၾကာင္း ျပန္စဥ္းစားၾကရင္ ေဒါက္တာမတင္ဝင္းရဲ့ ယုိးဒယားဆန္႔က်င္ေရးေဆာင္းပါးေတြ ေနာက္ ျမန္မာအစ ျမန္မာကဆုိတဲ့ ပုံေတာင္ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ၾကြင္းတူးေဖာ္မႈေလ့လာေရးမွတ္တမ္းေတြကုိ မွတ္မိၾကအုန္းမွာပါ။ ေဒါက္တာမတင္ဝင္းေရးခဲ့တဲ့ စစ္သူႀကီးမ်ားႏွင့္ စစ္ဘုရင္မ်ား၊ ဇာတိႏွင့္အစဥ္အလာ၊ (အမ်ိဳးသားစာေပ ႏိုင္ငံေရး-ဆုရ) အာရွႏိုင္ငံမ်ားကုိဖဲ့ယူသိမ္းယူခဲ့ၾကေသာ နယ္ခ်ဲ႕မ်ားဆုိတဲ့စာအုပ္ေတြကေတာ့ နာမည္ၾကားရုံနဲ႔တင္ ပေဒသရာဇ္အမႊမ္းတင္ သူရဲေကာင္းသမုိင္းေတြမွန္း သိေလာက္ပါတယ္။ ရာဇ၀င္ထဲမွ မိန္းမသားတအုပ္ကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြရဲ့ နန္းတြင္းႏုိင္ငံေရးမွာ အသုံးခ်ခံရပုံ လႊမ္းမုိးႏုိင္ပုံေတြကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ေရးတာမုိ႔ အဲဒိအခ်ိန္က အစုိးရမီဒီယာေတြမွာ ၾကက္မတြန္လုိ႔မုိးမလင္းစသျဖင့္ အပုတ္ခတ္ခံေနရတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ႏုိင္ငံေရးၾသဇာကုိ ေထာက္ခံသလုိျဖစ္ခဲ့တာမုိ႔ လူႀကိဳက္မ်ားခဲ့ပါတယ္။

ယုိးဒယားဆန္႔က်င္ေရးေဆာင္းပါးေတြကေတာ့ အစုိးရဝါဒျဖန္႔ လူမ်ိဳးေရးမုန္းတီးေရးေတြကုိ သိသိသာသာထည့္သြင္းတာမုိ႔ ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြရဲ့ ျမန္မာအေပၚထားတဲ့မုန္းတီးမႈအခံကုိ မၾကားဘူးတဲ့ ျမန္မာေတြအၾကား စိတ္ဝင္စားစရာျဖစ္သြားခဲ့သလုိ လူမ်ိဳးေရးတင္းမာမႈကုိလည္း ႏွစ္ႏုိင္ငံစလုံးမွာဖန္တီးခဲ့သလုိျဖစ္သြားပါတယ္။ ဒါနဲ႔တင္မက အလယ္တန္းေက်ာင္းသုံးသင္ရုိးထဲမွာလည္း ထုိင္းလူမ်ိဳးေတြကုိ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားတဲ့သင္ရုိးတခု အခုထိထည့္သြင္းသင္ၾကားေနဆဲျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ တကယ္ကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးအေျခခံ စီးပြားေရးႏုိင္ငံေရးကစားမႈကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရေတြ ဖန္တီးခဲ့ၾကတာပါ။ ထုိင္းကေတာ့ ပေဒသရာဇ္ေတြနဲ႔ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေတြရဲ့ ႏုိင္ငံျပန္လည္စည္းရုံးခ်ိန္ ဟုိအႏွစ္ ၈၀-၁၀၀ ေလာက္ကေန ခုထိ ဗမာမုန္းတီးေရးေတြ သင္ၾကားပီး လူမ်ိဳးေရးစိတ္ကုိ တည္ေဆာက္ေနတုန္းပါ။ ေနာက္တပတ္ဆက္လက္တင္ျပပါ့မယ္။

Advertisements


One Response to “လူမ်ိဳးေရးတရား ၃၁”

  1. 1 Aung Myint

    ထိုင္းေတြ ဗမာ မေကာင္းေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသင္ရိုးတင္မကပဲ ကာတြန္း၊ ျပဇာတ္၊ ရုပ္ရွင္၊ ဗီြဒီယို မ်ိဳးစံု လုပ္ျပီး ျဖန္႕ျဖဴးေနတာက်ေတာ့ ထည့္မေျပာေတာ့ဘူးလားဗ်ာ။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: