My Burma 6 Mythification of Indigenous Races

22Dec11

တုိ႔ဗမာဝါဒနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအေရးကုိ အရင္ပတ္က တင္ဆက္ခဲ့ရာမွာ တုိင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ ႏုိးၾကားလာတဲ့ အမ်ိဳးသားစိတ္ကုိ ျမန္မာအမ်ားစုႀကီးက သတိမမူမိၾကဘူးလုိ႔ တင္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီမွာ ေတြ႔ရတဲ့ ဥပမာတခုကေတာ့ ၁၉၄၁ ဇန္နဝါရီမွာ က်င္းပတဲ့ ဗမာျပည္လုံးဆုိင္ရာ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ား ေျပးခုန္ကစားပြဲႀကီးမွာ တုိ႔ကရင္လုိ႔ အားေပးသံကုိ တုိင္းရင္းသားေသြးခြဲစကားလုိ႔ တုိ႔ဗမာအာေဘာ္တပုိင္းျဖစ္တဲ့ သခင္ႏုတုိ႔ ဦးစီးတဲ့ စေန နဂါးနီဂ်ာနယ္ေဆာင္းပါးက စြပ္စြဲပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၁၉၂၃ မွာ စတဲ့ ဒုိင္အာခီေခၚ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ကထဲက ျမန္မာျပည္ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္မွာ ကရင္ ကျပား ဥေရာပသား တရုတ္ အိႏၵိယ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား စတဲ့ လူနည္းမ်ားစုမ်ားအတြက္ အမတ္ေနရာေတြ ခြဲထားပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ဆာစံစီပုိးစတဲ့ ကရင္လူႀကီးမ်ားကလည္း ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားရဲ့ ပညာေရး ရာထူးဌာနႏၱရတုိးျမွင့္ေရး စတဲ့အေရးကိစၥေတြကုိ အာရုံျပဳေတာင္းဆုိေနတာပါ။ ေနာက္ပီး ၁၉၂၀ ေက်ာ္ဦးမွာ ပေဒသရာဇ္ရွမ္းျပည္နယ္စုဆုိပီး ရွမ္းေစာ္ဘြားနယ္ေတြကုိ ျမန္မာျပည္မအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ကေန သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးထားတဲ့အခ်ိန္ထဲက ေစာ္ဘြားေတြက ရွမ္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ သူတုိ႔ၾသဇာပုိတက္လာေအာင္ လုံးပန္းေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၃၀-၃၁ အိႏၵိယ-ျမန္မာ ခြဲေရးတြဲေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ လန္ဒန္မွာ လုပ္ေတာ့လည္း သီးျခားကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယူခ်င္တဲ့ သူတုိ႔လုိအင္ဆႏၵကုိ ညီလာခံတက္လာတဲ့ ေစာ္ဘြားေတြက ေတာင္းဆုိခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တုိင္းရင္းသားအေရးဟာ ျမန္မာျပည္မွာ ပင္လုံညီလာခံကာလကလြဲလုိ႔ ဘယ္တုံးကမွ ေသခ်ာအေရးတယူ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေရးကိစၥမဟုတ္ခဲ့ပါဘူး။ ဂ်ပန္ေခတ္မွာလည္း မဟာဗမာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိပီး ရွမ္းနဲ႔ ကရင္နီနယ္ေတြကုိပါ တုိင္းႀကီးတတုိင္းအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ထည့္ထားခဲ့ေပမယ့္ တကယ္တမ္း ထိထိေရာက္ေရာက္ မအုပ္ခ်ဳပ္သိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။

ေနာက္ပီး ၁၃၅ မ်ိဳးဆုိတဲ့ အဂၤလိပ္လက္ထက္ ၁၉၃၁ မွာ ေနာက္ဆုံးေကာက္ခဲ့တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းက လူမ်ိဳးေရတြက္ပုံ မတိက်ေရာေထြးေနတဲ့စာရင္းႀကီးကုိ ယခုေခတ္ထိ ျမန္မာအစုိးရက ဘုရားေပးလုိ လက္ခံက်င့္သုံးေနတာကလည္း ကုိလုိနီအေမြဆုိးတခုပါ။ ခ်င္း ကခ်င္စတဲ့ မ်ိဳးႏြယ္စု တခုခ်င္းလုိက္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ေရတြက္ပုံစနစ္ေတြ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးထဲကုိ ၃ ၄ မ်ိဳးေလာက္ ခြဲလုိက္တြဲလုိက္ နာမည္ေပါင္းစုံနဲ႔ စာရင္းသြင္းထားတာေတြ ဒါေတြဟာ ကုိလုိနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရဲ့ လူမ်ိဳးစနစ္ကုိ အသုံးခ်ပီး ခြဲျခားအုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အက်င့္ရဲ့ ရလဒ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိပဲ အိႏၵိယမွာလည္း ဇာတ္ခြဲျခားေရးစနစ္ကုိ ေရွးကထက္ပုိခုိင္မာေအာင္ ျပင္းထန္လာေအာင္ ၿဗိတိသွ်အာဏာပုိင္မ်ားက အားေပးအားေျမွာက္လုပ္ပီး လူမ်ိဳးခ်င္း မစည္းရုံးမိေအာင္ ခြဲျခားဖိႏွိပ္ခဲ့ပါတယ္။ နယ္ျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရလည္း ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသမားေတြ ထုိးေဖာက္လုိ႔မရပါဘူး။

အလားတူပဲ ျမန္မာျပည္ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ေတြကုိ စစ္တပ္ထဲသြင္းတာ ရုံးေတြမွာ ေနရာေပးတာ စတဲ့ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရးအလုိက္ ခြဲျခားမႈေတြကုိ ကုိလုိနီအစုိးရက အစီအစဥ္တက် က်င့္သုံးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆုံး အျခားဘာသာေျပာင္းသြားတဲ့ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြနဲ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြအၾကား ဆက္ဆံေရးက်ဲသြားတာ တျခားဘာသာဝင္ေတြကုိ အဂၤလိပ္လူလုိ႔ ဗုဒၶဘာသာေတြက ျမင္လာပီး ဗုဒၶဘာသာအေျခခံ ျမန္မာအမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမွာ တျခားဘာသာဝင္နဲ႔ လူမ်ိဳးျခားေတြ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိေအာင္ နယ္ခ်ဲ႕လူမႈစနစ္က ေသခ်ာဖန္တီးေပးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာသာေရးသည္းခံမႈမွာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ေလာက္ေတာင္ ေခတ္မမီတဲ့ အယူသည္းအစြန္းေရာက္အျမင္ေတြ ျမန္မာေတြၾကားမွာ အျမစ္တြယ္လာပါတယ္။ တျခားလူမ်ိဳးငယ္ေတြထဲမွာလည္း သူတုိ႔ရဲ့ လူမ်ိဳးသီးျခားျဖစ္မႈကုိ လက္ခံတည္ေဆာက္လာပီး ျမန္မာ အိႏၵိယ ၿဗိိတိသွ် လူမ်ိဳးႀကီးေတြ လူမ်ိဳးဂုဏ္တက္သလုိ တုဖက္အေမာက္ေထာင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးေရးစိတ္ေတြ တုိးပြားျဖစ္ထြန္းလာတာက ကုိလုိနီစနစ္ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေတြ႔ရတဲ့ လူမ်ိဳးစြဲ ႏုိင္ငံေရးရဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။

ဥပမာျပရရင္ ျမန္မာတုိင္းရင္းသားလုိ႔ ႏုိင္ငံသားဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားတဲ့စာရင္းမွာ ျမန္မာအပါအဝင္ ၁၃၅ မ်ိဳးဆုိတဲ့ ကုိလုိနီသန္းေခါင္စာရင္းကလူမ်ိဳးစုံပါဝင္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ က်န္တဲ့လူမ်ိဳးမ်ားကုိ တုိင္းရင္းသားလုိ႔ ျမန္မာလူမ်ားစုက ရည္ညႊန္းပီး သူတုိ႔ကုိယ္သူတုိ႔ တုိင္းရင္းသားထဲ ထည့္သြင္းမေရတြက္ၾကတာကလည္း ျမန္မာ့လူမႈစိတ္ယဥ္္ေက်းမႈရဲ့ ထူးျခားခ်က္တခုပါ။ ဒါေပမဲ့ တရုတ္ အိႏၵိယစတဲ့ တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ အဓိကလူမ်ိဳးစုျဖစ္တဲ့ လူမ်ိဳးႀကီးေတြကုိေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားဆုိပီး တုိင္းရင္းသားစာရင္းမသြင္းျပန္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျမန္မာျပည္ေထာင္စုသားဆုိတဲ့ ႏုိင္ငံခ်စ္စိတ္ကုိ ဖန္တီးယူရာမွာ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားဟာ လူနည္းစု မ်ိဳးႏြယ္စုေတြကုိ သိမ္းသြင္းႏုိင္မႈ အားနည္းတယ္လုိ႔ပဲျမင္ပါတယ္။

Advertisements


No Responses Yet to “My Burma 6 Mythification of Indigenous Races”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: