ေက်ာက္ေဆာက္သာႏုိးသုိ႔

04Jan12

ႏုိင္ငံျခားေဝါဟာရအသံဖလွယ္ပုံႏွင့္ပတ္သက္၍ ေပၚတူဂီေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားတေယာက္ကုိေမးရာ
ေပၚတူဂီကုိ ေပၚတူဂီလုိ ေပၚတူဂီဟုပင္ထြက္ေၾကာင္း၊
ဥေရာပကုိလည္း အလားတူပင္ထြက္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ဘန္ေကာက္က ထုိင္းမိတ္ေဆြတေယာက္ကလည္း သူ႔အိမ္က တူရကီသံရုံးနားဟုဆုိသည္။
အေမရိကန္သံ တာရ္ကီဟုမထြက္။ တူရကီ၊ ဣရံစသည့္တုိင္းႏုိင္ငံတုိ႔မွာ အေရွ႕တုိင္းႏွင့္ ေရွးအစူအစဥ္ထဲက အရွက္အတင္ရွိရာ ကာလေပါက္ေႏွာင္းလူတုိ႔က ဘုိးေဘးတုိ႔အသံလွယ္ပုံကုိ ေခတ္မမီဘုိမဆန္ထင္၍ ေျပာင္းခ်င္ေနသည္က တယ္ေတာ့အရာမက်။ ကမၻာ့ေျမပုံမ်ား၊ တံဆိပ္ေခါင္းအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္
ေရႊကုိင္းသား ညွိႏႈိင္းဖြင့္ဆုိသည့္ သံေတာ္ႀကီးဦးၿခိမ့္၏ ပူတေက စပိန္ အီတာလ်ံသြားမွတ္တမ္းပါ ေဒသႏၱရႏွင့္ႏုိင္ငံျခားေဝါဟာရမ်ားအဖြင့္ကုိ ရႈ၍
ေရွးလူႀကီးတုိ႔ နားပါးပုံ၊ မူလသံကုိလုိက္ပုံမွာ ၾသခ်သင့္သည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာတြင္ ျမန္မာလုိေတာ္ေျပေအာင္ျပဳျပင္ေသာ္လည္း စကားလုံးၾကည့္ပီး
ရမ္းထြက္တာမ်ိဳးကားမဟုတ္။ ဥပမာေဆာင္ေသာ္

-ဘဂၤလားၿမိဳ႕ (ကလကတ္) ကလိကတရြာႏွင့္အျခား ၂ ရြာကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔ဝယ္ရာမွ စည္ပင္လာသည္။
– ကပၸလီ အာရဗီစကား ကဖီရ္မွလာသည္ (ျမန္မာအဘိဓာန္ႏွင့္အဖြင့္တူ)(မြန္- ကာပၸရိ)
– ဂ်ာရမန္
– ‘စပိန္ေဝါဟာ၊ စပန္းညာကဲ့ျပင္၊ စပါညိဳဟုျမြက္၍၊ နာမကၡရသုံးမည္ခံ’
-စံပ်က္တရုိ (Church of St. Peter) Saint ကုိ ကင္းဝန္မင္းႀကီးမွတ္တမ္းက စင္းဟုဖတ္၍ အီတာလ်ံမွတ္တမ္းက စံဟုဖတ္သည္။ (ဥေရာပသံမ်ား)
-စြစ္ေျမာင္း Suez Canal (Arabic: السويس‎ As Suwais)(ေရႊကုိင္းသား အီဂ်စ္သံႏွင့္ျပန္မညွိ)
-ဒင္မတ္ (Danmark)
-‘နေပါလိၿမိဳ႕သည္၊ ပင္လယ္ကာသန္း၊ ေက်ာက္ေတာင္ဆြယ္တြင္ပင္၊ အဆန္းတၾကယ္တည္၏’ Napoli ငပလီမွာ ဤကဆင္းလာသည္ဟု ယူၾကသည္။
-ေနာ္ယေဝး Norge
-‘ပါရစ္ၿမိဳ႕ႀကီးတည္ဟန္မွာ၊ ျမင္လွ်င္ျမင္ျခင္း၊ လူခပင္းတုိ႔သည္၊ အူတြင္းကရႊင္၍လာေအာင္သာယာတင့္တယ္ႏုိင္ေပစြ။’
-‘နာမယေည၊ ပူတေကဟု၊ ဆူေဝေက်ာ္ထင္ရွား၏’
-Port Said (Arabic: بورسعيد‎ Būr Sa’īd) ေပါတေဆး
-ဗုံပါ Pump-ပမၸာ-ဗမၸာမွလာေသာ ကုလားစကား၊ ဘြန္ဘာဟု ဘႀကီးေတာ္လက္ထက္ေရး ေသာဠသ ၁၆ျပည္ေထာင္အေၾကာင္းစာတမ္းတြင္ဆုိသည္။ ယခု ဗုံဗုိင္။
-၁၁၁၅ေရး ေလာကဗ်ဴဟာအင္ရုံစာတမ္း (၁၂၄၁ မိတၱဴမူ)တြင္ ပင္းကလား၊ ဘင္းကလား၊ ဘင္းဂလားဟုသုံးသည္ ဝဂၤတုိင္းမွလာ။
-ဘက္လဂ်ီဟ Belgae ေရာမသံကယူဟု ေရႊကုိင္းသားယူဆသည္။
-‘သာယာႏုိင္သမွ်ႏွင့္ ေရွးကေက်ာ္ဟုိးဟုိး၊ သူတမည္ခ၊ မင္းတပါးစံေလသည္၊ ႏုိင္ငံေမာင္နတ္ကုိးဟု၊ .. စစ္စစ္ေပါက္ေပါက္၊ အဝန္းကုိတာႏွင့္ေထာက္ရလွ်င္ ႏွစ္တုိင္ခန္႔ေလာက္က်ယ္လိမ့္မည္တည့္’
-မစ္ဒီတာေရနီယံ
-‘မ်ားလူဗုိလ္တုိ႔၊ အဟုိေရွးစည္၊ က်မ္းဂန္ေဟာျပ၊ တုိင္းေရာမဟု၊ ၾကားၾကဘူးေလၿပီတည့္။’ Roma
– ‘ကမၻာေပၚတြင္၊ အေက်ာ္အႀကီးဆုံးဟု၊ ေျပာထုံးမွတ္ထုံးျပဳၾကသည့္၊ စည္ပင္ျပန္႔ပြား၊ ႀကီးအင္အားႏွင့္ပင္၊ ရြတ္ရွားမည္သည့္ျပည္ႏွင့္’ Rossiya ေႏွာင္းကာလ ရုရွအသုံးက ရပ္ရွားထက္ ပုိနီးစပ္မည္ထင္သည္။
– လစ္စဗံ Lisboa
-‘ ျပည္ေအာ္လံဒံ၊ တုိင္းေဟာလံဟု၊ နာမည္ ႏွစ္မည္ရရွင့္’
-ေအာက္စရိ္ယ Austria

‘..စာအသံမေတာ့၊ အဂၤလန္တေၾကာ၊ ဥေရာပတုိက္ပါ၊ တုိက္မ်ားစြာမ်ားႏွင့္ ကမၻာလုံးအကြ်တ္၊ စာသံကုိညြတ္ၿပီးလွ်င္၊ သုိးခြ်တ္လက္ေျမွာက္၊ ေသေသာက္ဟစ္ေၾကြး၊ ဟူးေရး၊ ဟူးေရးေကာင္းၿခီးေပးလ်က္၊ …’ (သကၠရာဇ္ ၁၂၃၄ နတ္ေတာ္လဆန္း ၅ ရက္ (၁၈၇၂-၁၈၇၃) ပါရစ္ၿမိဳ႕ ဒလူးတက္ဟုိတက္တုိက္တြင္ေရးသည့္ေမတၱာစာမွ)

Advertisements


4 Responses to “ေက်ာက္ေဆာက္သာႏုိးသုိ႔”

  1. yo bro,i read and understand the article,but what u mean ‘ေက်ာက္ေဆာက္သာႏုိး’ ? Care to share, is it something to do with saya maung သာႏုိး ? 😉

    • 2 bobolansin

      ဆရာႏုိးရဲ့ မိသားစုမ်ိဳးရုိးက ေက်ာက္ေဆာက္ၿမိဳ႕စားအႏြယ္မုိ႔ သူ႔မဟာဝိဇၨာဘြဲ႔ယူတုန္းက ဒီနာမည္နဲ႔ယူခဲ့တာပါ။ အသံဖလွယ္တာနဲ႔ပတ္သက္ပီး ေရာမႏၱိကတုိ႔လုိ ပါဠိပုံစံေရွးပုံစံမ်ိဳးေတြ သူကလုိလားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ း)

  2. Glad to read this one. 😀

  3. ဟဲ ဟဲ ဆရာနိဳး ကေတာ့ ဦးေရႊေအာင္ကိုပင္ တက္ကိုင္ေသးတာပဲ ။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: