ဒီမို႔ဂုဏ္ရည္

27May12

အဘယ
ဂ်ိမ္းစ္မက္ေကးရုိက္၍ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အမွာေရးသည္

လက္ဘက္ရည္စားပြဲတင္စာအုပ္ေခၚ ရုပ္ျပစာအုပ္ႀကီး ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာအဖို႔ ေစ်းကြက္က တိုင္းရင္းသားအဝတ္အစား ဘုရားေစတီ ေတာရဲ တိရစာၦန္ စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ယခု ထုတ္ေဝလိုက္သည္မွာ ကမၻာက ၾကည့္ေနရေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စပ္၍ ေစ်းကြက္ေပၚလာေသာ တနည္း လႈံ႔ေဆာ္ေရး နည္းသစ္တခုပါေပ။ အရင္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္က ပြင့္လင္းလူ႔ေဘာင္ဌာနက ထုတ္ခဲ့သည့္ နယ္စပ္က ျမန္မာ ေက်ာင္းသား အတိုက္အခံတို႔ မ်က္ႏွာမ်ားႏွင့္ အလားတူ တအုပ္ကို သတိရစရာ။ သုိ႔ေသာ္ ထိုစာအုပ္ႏွင့္မတူသည္က လက္ရွိစာအုပ္မွာ အက်ဥ္းသား လြတ္ေျမာက္ေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ပုံေျပာသမိုင္း ပူးတြဲတင္ဆက္ ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေနဒါမွ ျမန္မာဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းေျမး အန္းဘရင္တင္ဆက္ေသာ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး မ်က္ႏွာဖုံး လႈပ္ရွားမႈကိုလည္း ေတြ႔ခဲ့ပီ။ ခုတခါကား ျပည္တြင္း ျပည္ပ ကမၻာကုန္ က်ယ္သေရြ႕ ျမန္မာ အတိုက္အခံ အက်ဥ္းသားေဟာင္းတို႔ႏွင့္ မလြတ္ေျမာက္ေသးသူတို႔ကုိ လြတ္ေစေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈ ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္ထြက္အပီး စစ္တပ္ သေဘာထားေျပာင္း၍ အေတာ္မ်ားမ်ား လြတ္လာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ စာအုပ္ထဲ ပါသူအမ်ားစု လြတ္မည္ဟု ထင္သည္။

ျမန္မာကိစၥသည္ ကမၻာကိစၥျဖစ္လာပီး ဒီမိုကရက္တစ္ လႈပ္ရွားမႈ၏ ျပခန္းျပယုဂ္သဖြယ္ ျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္စပ္လွ်င္ အရာသြင္း ေျပာရ အေရးတယူ ျပဳေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္ လႈပ္ရွားမႈ၏ က႑ႀကီးတရပ္ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားသည္လည္း အစဥ္တစိုက္ ဦးတိုက္ ေျပာစရာ ျပစရာ ျဖစ္ခဲ့သည္၊ ျဖစ္ေနဆဲ။ ဤတြင္ ေျပာသင့္သည္က အက်ဥ္းသား ရာဇဝင္ထူပုံ ျဖစ္သည္။ ေခတ္သစ္ ဆိုက္ေဘးရီးယား အက်ဥ္းစံ အဖိႏွိပ္ခံမ်ားဘဝကို ဂႏၳဝင္ စစ္ေအးေခတ္ ျပည္ေျပးမ်ား ျပည္တြင္းလက္က်န္ ႀကံ့ႀကံခံမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ သူတို႔ တမိထဲေပါက္မ်ားသဖြယ္ ရုန္းကန္ခဲ့ၾကသည္၊ ကြ်မ္းဝင္ခဲ့ၾကသည္၊ အစိုးရႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ႏိုင္ငံေရးသတ္ကြင္းမ်ားထဲမွ မေသဘဲ လြတ္က်န္ေနသည့္ သက္ျပင္းသက္ရွည္မ်ားလည္း ျဖစ္သည္။ သူတို႔ဘဝမွာ ရုရွမွ အီလ်ာအာရင္ဘတ္ကဲ့သုိ႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေသဒဏ္က်ပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ထေျမာက္လာသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး။ တခ်ိဳ႕လည္း ဤအႏွစ္ ၂ဝ အတြင္း ခံယူခ်က္အျမင္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္းခဲ့သလို အခ်ိဳ႕လည္း အျမင္အၾကားပိုထက္ရွလာသလို အခ်ိဳ႕ တကုိယ္ေရးသမား တခ်ိဳ႕ မိသားစုဗဟုိျပဳ တခ်ိဳ႕လည္း မားမားမွန္မွန္ ဆက္ေလွ်ာက္ဆဲ။ ဤဘဝအေသးစိတ္မ်ားကုိေတာ့ ဤစာအုပ္မွ ရစရာမရွိ။ ဤအေၾကာင္းရပ္မ်ားသည္ အေဝးေရာက္ စာသမားမ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ား အဖို႔ က်န္ရစ္ေနသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ေမာ္ကြန္းဝင္ဆိုေသာ လူတန္းစား တရပ္ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္ ေတာ္လွန္ေရးသမား က်ားမမ်ားကို အခြင့္ထူးေပး ဂုဏ္ျပဳျခင္းမွာ ဆိုဗီယက္ ယူဂုိအေလ့မွ ယူသေလာ မသိပါ။ ေသခ်ာသည္က ထုိလူတန္းစား၏ ႏိုင္ငံေရးသစၥာခံမႈကို စစ္အာဏာရွင္မ်ားက ေတာ္လွန္ေရး ႏိ္ုင္ငံေရး အပိုင္စီးမႈႏွင့္ထပ္တူ ရခဲ့ျခင္း။ ျမန္မာ၏ ဒီမုိကရက္တစ္ ေတာ္လွန္ေျပာင္းလဲေရး ကုိလည္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕က အားေပးေထာက္ခံ ခ်ီးျမွင့္ဂုဏ္ျပဳခဲ့ျခင္းမွာ ထိုေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ား၏ ေက်းဇူးတင္သစၥာရွိမႈကို သြယ္ဝိုက္လက္ခံလိုသည့္ သေဘာရွိမရွိ အျငင္းပြားခ်င္စရာ ျဖစ္သည္။ ထိုထက္ ေတာ္လွန္ေရး ေမာ္ကြန္းအဆင့္ သတ္မွတ္ပုံ၊ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ေရြးခ်ယ္မႈမွာလည္း အတၱာေနာမတိ ကင္းစင္ပါမည္ဟု မဆိုႏိုင္သည္ကုိ နားလည္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္သူမ်ားမွာ ထိုေတာ္လွန္ေရစီးထဲက မဟုတ္သည့္ျပင္ တတိယကမၻာ ႏိုင္ငံေရး၏ ရႈပ္ေထြးပုံမွာလည္း အေတာ္အတန္လူမ်ား သေဘာေပါက္စရာမရွိပါ။ မေန႔က သူရဲေကာင္းသည္ ကေန႔သစၥာေဖာက္ အေပါစားျဖစ္သြားၿပီး မိစၦာယမမင္းမွာလည္း
သိၾကားေဒဝါ ကယ္တင္ရွင္ ျဖစ္သြားတတ္သည္။ ၾကည့္သူျမင္သူ သုံးသပ္သူ၏ ရပ္တည္မႈအျမင္ကသာ ဆုံးျဖတ္ေပမည္။

ျမန္မာတြင္ ဗုဒၶမွ လြဲ၍ လူကုိးကြယ္သည့္ဓေလ့ ႀကီးႀကီးျပန္႔ျပန္႔ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးတေခတ္တြင္ မီဒီယာမွ တင္ပုိ႔လိုက္ေသာ သူရဲေကာင္းမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်င္ၾကသည္မွာ ပီးခဲ့ေသာ ကုန္းေဘာင္မင္းမ်ား ဘိုးေဘးဆင္းတု သြန္းျပဳရွိခိုးသည့္ တရုတ္ဟန္ဓေလ့ကုိပင္ လြမ္းရမလို။

ဦးစက္ဗိုလ္

ေခတ္ေမာင္းမွ

Advertisements


No Responses Yet to “ဒီမို႔ဂုဏ္ရည္”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: