သုတစာေပအဆင့္ျမွင့္ရန္

27May12

လူထုစိန္ဝင္း ၾကည္မင္းစသည့္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ားက ျမန္မာရသစာ နိမ့္က်တိမ္ေကာလာမႈကို သတိေပးေပါင္းမ်ားပီ။ ေဖေတာ့ေမာင္ေတာ့ ဆူလြယ္နပ္လြယ္ႏွင့္ ေမာ္ဒန္ အမည္ခံ စာေယာင္စူးမ်ား
တိုင္းျပည္တြင္ ထြန္းကားေနသည္မွာ အႏွစ္ ၂ဝ ခ်ဥ္းေတာ့မည္။ တိုင္းျပည္၏ ပစၥကၡအေျခကို အျမင္ယြင္းမွားပီး လူမႈ အေဆာက္အအုံ ၿပိဳကြဲမႈကို အမ်ားအာရုံမစိုက္ႏိုင္ေအာင္ မယ္ဘြဲ႔ ေမာင္ဘြဲ႔
စိတၱဇ တကုိယ္ေတာ္ ဝါဒဘက္ ယိုင္ေအာင္ ညွပ္ပီး ပုံသြင္းသလို ရွိေနခဲ့သည္။ စာေပ စိစစ္ေရး မရွိသည့္ေနာက္ ေတာနယ္ ၿမိဳ႕ျပ ျမန္မာႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံတို႔ လူမႈသရုပ္မွန္ကို ေဖာ္က်ဴးမည့္
စာေၾကးမုံမ်ိဳး ျပန္မွ ထြက္လာပါ့မလား သံသယပင္ ႀကီးရသည္။

ထိုထက္ သုတ စာေပ ခြ်တ္ေခ်ာ္မႈကို ေထာက္ျပသူ နည္းသူ ထင္ပါသည္။ ဗမာကဲ့သုိ႔ ယဥ္ေက်းမႈႀကီးတို႔၏ လက္ေဝခံ တိုင္းျပည္မ်ိဳးတြင္ ပါဠိ သကၠတ၊ ထိုင္း၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္ စသည့္ ျပင္ပ ယဥ္ေက်းမႈ စာေပမွ ဉာဏ္သစ္ေလာင္းမွ တေခတ္ေျပာင္း ယဥ္ေက်းမႈ တဆင့္တက္ရသည္မွာ ဟိႏၵဴႏွင့္ ဗုဒၶဝါဒမ်ား၊ အေနာက္တိုင္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွသည္ ေနာက္ဆုံးဝင္ေနေသာ ေရႊျပည္ေအး ဝါဒ (ဝင္း-ဝင္း အထိုင္) ၊ နီယုိလစ္ဘရယ္ စသည့္ အေမရိကန္ သြင္းကုန္ ဝါဒမ်ားထိပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ကုိ ၾကာရွည္ တံခါးပိတ္ပီး ဝါဒကြဲျပားမႈ လက္မခံေသာ ေခတ္မ်ိဳးတြင္ ျပင္ပမွ ဝါဒသစ္ ဝင္ဖို႔မွာ မ်ားစြာ ေသြးတိုးစမ္းရေသာ စြန္႔စားခန္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတြင္ ေရွးအျမင္စြဲမ်ားလည္း မေပ်ာက္၊ ေခတ္အျမင္ဆန္း စုံစုံလည္း မေရာက္ ဆိုသည့္ ေယာင္ယား ကာလမွာ လက္သင့္ခံႏိုင္သည္ထက္ ပိုမိုမ်ားစြာ ရွည္လ်ားေနရသည္။

ျဖစ္ပုံမွာ ျပည္တြင္းမွ အျဖဴစာဖတ္ စာခ်စ္သူတို႔ထံ ျပည္ပမွ စာေဝေနယ်မ်ားက ကူးလူးျဖန္႔ခ်ိမွ ဖတ္ဖြယ္ရာရာမွာ ျပည္တြင္းသုိ႔ ေရာက္ကာ ဆီေလ်ာ္ရာ တို႔ကာ ပင့္ကာ ေရးခြ်တ္ကာ ထိုမွ သံရုံးႏွင့္
စာအုပ္သည္မ်ား အာလ်ရွိလွ်င္ လုံးခ်င္းရုိက္ႏွိပ္ကာႏွင့္ အထုံကူးရေသာ သေဘာရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္လက္ဆုပ္ မေျဖခင္က တခ်ိဳ႕အေၾကာင္းရပ္တို႔မွာ တို႕မရတဲ့ ေရႊပန္းကန္ ျဖစ္ခဲ့သည္မို႔
ေႏွာင္းလူမ်ား အဆက္ျပတ္ မဟပ္မိသည္တို႔ ရွိပါသည္။

ျမန္မာအတြက္ အႏုပညာႏွင့္ စာေပဝါဒ၊ စီးပြားကူးသန္း ၊ သတင္းပညာဘက္တြင္ ျဖည့္တင္းေပးမည့္သူက မ်ားေသာ္လည္း ဝိဇၨာေတြးေခၚမႈ သိပၸံက်မ္းရင္းဘက္တို႔တြင္ အထူး ခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ သမ္ိုင္းအမည္ခံ အေပ်ာ္ဖတ္စာမ်ား၊ ဘာသာေရး အမည္ခံ အစြန္းေရာက္ ဝါဒျဖန္႔မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရးဆိုေသာ လူမ်ိဳးႀကီးလူမ်ိဳးစြဲမ်ားကို ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူက်ားမ အဆင့္အတန္းစုံက ကုိးကြယ္စုံမက္ ေနၾကပါသည္။ သိပၸံဘက္ အဆင့္နိမ့္၍လည္း အထူးတဆန္းကို အင္မတန္ ယုံလြယ္ေသာ ေၾကာင္းက်ိဳးခ်ိတ္ဆက္ကို ပုစၦာန္း မထုတ္တတ္ေသာ ဘိုးသုညသာသာအဆင့္တြင္
အမ်ားစု ရပ္ေနၾကသည္။ အေတြးတိမ္ပီး ေမွာက္မွားလြဲေခ်ာ္ေသာ စာဆိုးေပညံ့တို႔မွာ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး က်င့္ဝတ္သိကၡာ ပိုင္းတို႔တြင္ လြဲေခ်ာ္ သိမ္ဖ်င္းပီး ရန္လိုမုန္းတီးမႈ ေစာ္ကားရန္စ
အာဃာတမ်ားကို မဖုံးႏိုင္ ဟန္မလုပ္ႏိုင္ေအာင္ပင္ အၾကမ္းအရုိင္း ႀကီးထြားလာခဲ့ပါသည္။

စာနယ္ဇင္းတို႔ကို စီမံတင္ဆက္ေနေသာ စာသူႀကီးတို႔ မ်က္စိမပြင့္ျခင္း၊ တြန္႔ဆုတ္ျခင္း၊ မရုိးမသားက်င့္ႏွင့္ အျမတ္ထုတ္တတ္ျခင္း စသည့္ ညံ့ကြက္မ်ားေၾကာင့္ တိုးတက္ ထြန္းကားရမည့္
ဘက္တို႔တြင္ မ်ားစြာေဖ်ာ့ေတာ့ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွာ ယဥ္ေက်းမႈ ပစၦႏၱရာဇ္ သဖြယ္ မတိုးတက္သည့္အျပင္ ရွိပီး အလိမၼာ သိပညာမ်ားပင္ ဆိတ္သုဥ္း ရပ္ဆိုင္း ေနပါသည္။
ထိုအပ်က္မွ ရုန္းထြက္လိုလွ်င္ အဘယ္သုိ႔ အားထုတ္သင့္သည္ ဆိုရာကား ယခင္ သီးပြင့္မႈႏွင့္ ကမၻာ့မ်က္ပြင့္ စာေတာေပေတာကို ျပန္ေစာင္းငဲ့ၾကည့္မွ ျမင္ေပလိမ့္မည္။ အဘယ္သည္ စံညီေပကိုက္ အသိပညာနည္း၊ အဘယ္က ဖြဲနည္း ဂဃနဏသိခ်င္က ေဆာက္ခ်င္ ေဖာက္ခ်င္သည့္ဘက္က တံတိုင္းကုိ ေမွ်ာ္ၾကည့္မွ၊ အပ်က္ပုံ ေအာက္ေျခက အုတ္ျမစ္ကို တိုက္ခြ်တ္သန္႔စင္မွသာ လင္းေပ ရွင္းေပအံ့။

တက္က်မ္းဆန္ဆန္ ဘဝကထာမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးမႈိင္းတိုက္ လူေၾကာ္ျငာ ဇာတ္ပိုစတာမ်ား၊ လူသား၏ ႀကီးျမတ္ေသာ စြမ္းအားကို အစြဲအေႏွာင္ အခ်ဳပ္အခ်ယ္ေအာက္တြင္ အလယ္ေခတ္ပုံစံ ပ်ပ္ဝပ္က်ိဳးႏြံ ေအာင္ ေသြးေဆာင္စာမ်ားေဘးမွ ကင္းေဝးရန္ ျမန္မာတြင္ တကယ္လိုေနေသာ လူမ်ိဳးဘာသာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ မတူသူခ်င္း ဥစၥာဓနကြာဟသူခ်င္း တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံႏိုင္
သည္းခံရႈျမင္ႏိုင္ေသာစာ ထိုမွ ကမၻာ့ ဂႏၳႏၲရ ပညာသုတတို႔ကုိ ကမၻာရြာသားခ်င္း ႏွီးေႏွာလက္ဆုံက်ႏိုင္ေသာ အဆင့္ထိ တက္ဖို႔က သုတစာသမားတို႔ တာဝန္သာ။

ေခတ္ေမာင္းမွNo Responses Yet to “သုတစာေပအဆင့္ျမွင့္ရန္”

  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: