ဆရာ ဆရာမအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား

09Dec14

ဆရာ ဆရာမအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား

မၾကာမီက က်ေနာ့ ဘြားေအႀကီး၏ ေမြးေန႔ အမွတ္တရ စာေပအခမ္းအနားမ်ားကို ရန္ကုန္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္း တင့္တင့္တယ္တယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသျဖင့္ ဆရာ ဆရာမတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာလိုပါသည္။ ထိုထက္ ေနာက္ႏွစ္ ရာျပည့္ပြဲ က်င္းပမည္ ဆိုသည္ႏွင့္အတူ က်ြႏု္ပ္တို႔ စာေပတြင္ ဘာဆက္လုပ္ၾကမည္နည္း ဆိုသည့္ ကိစၥတရပ္ကို ေျပာျပ လိုပါသည္။

ယခုအခါ ဗမာျပည္ႀကီးလည္း ပြင့္လင္းလာပီဟု ဆိုၾကပါသည္။ တိုင္းျပည္ တံခါးပြင့္လွ်င္ က်ြႏု္ပ္တို႔ စိတ္တံခါး အသိဥာဏ္တံခါးမ်ားလည္း ပြင့္လင္းလာၾကဖို႔ သင့္ပါသည္။ လူထုလူအမ်ားစုကို စာေပႏွင့္ တင္ဆက္ ထင္ဟပ္ရသည့္ စာလုပ္သားမ်ားသည္ ခံစားခ်က္ကို လိုက္၍ ေရးသား စီကုံးသည္ ဆိုေသာ္ျငား လူထုကို ကိုယ့္စာေၾကာင့္ အသိခံယူခ်က္ ခြ်တ္ယြင္းတိမ္းပါးမႈ ရွိခဲ့လွ်င္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အျပစ္မ်ားစြာ ရွိပါလိမ့္မည္။ ကိုယ္ေရးသည့္ အဘယ္စာသည္ လူထု အသိပညာကို တိမ္းေမွာက္ေစသနည္း ဆိုသည္မွာ အျမင္ရႈေဒါင့္ ကြဲျပားပါလိမ့္မည္။ အၾကမ္းအားျဖင့္ ဆိုမူ လူႏွင့္ လူ႔အသိုက္အၿမံဳ ႀကီးပြားတိုးတက္ေၾကာင္း ေအးခ်မ္းသာယာ ဝေျပာေၾကာင္းကို ေဇာင္းမေပးဘဲ လူအခ်င္းခ်င္း အၾကား စိတ္ေသြးကြဲျပား မယုံၾကည္ တိမ္းေစာင္းမႈ ပဋိပကၡ အၾကမ္းပတမ္းမႈ တို႔ကို အားေပးသည့္ စာမ်ိဳး၊ ခ်ိဳ႕ယြင္း နိမ့္က်သည့္ လူတမ်ိဳး လူတစုကို လူမ်ားစု၏ ဖယ္ၾကဥ္ ဥပါဒ္ေဘးျပဳမႈကို အားေပးသည့္ သင္းခြဲစာမ်ိဳးေတာ့ ကိုယ့္ကေလာင္စက္မွ မထြက္ေစလိုသည္မွာ မ်ားစြာေသာ စာျပဳသူတို႔ စိတ္ထဲတြင္ ခံယူၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အႏုပညာ ဘဝသိမႈ စာျပဳသူတို႔ အျမင္မည္မ်ွ ကြဲျပား ၾကေစကာမူ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူ႔အသိုက္အၿမံဳ အဖြဲ႔အစည္း ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွးရႈသည့္ စာမ်ိဳးသည္ စာေပ၏ အမေတ ပတၱျမားခဲတို႔ပင္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဂႏၳဝင္ဟု ဆိုေသာ စာေပါင္းစု တို႔တြင္ လူ႔အေတြးအေခၚ ရသစာစုတို႔၏ အဆီအဖူး အေကာင္းအညြန္႔တို႔ကို သိုမွီး ထိန္းသိမ္းထားသည္ တို႔ကို ၾကည့္ပါလွ်င္လည္း အေရးအသား ခြ်တ္ယြင္း တိမ္ငုပ္ေသာ၊ ေလာကပသာဒ မွားယြင္းနိမ့္က်သည့္ စာေလွးစာမႈိက္တို႔ ပါေလ့မရွိိသည္ကို စာဆရာတို႔ ေကာင္းစြာ သိၾကပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ က်ေနာ္ က်ြႏု္ပ္တို႔ ဘာဆက္လုပ္သင့္ၾကပါသနည္း။ က်ေနာ္တို႔သည္ ေရွးဝိပါက ဝဋ္မကင္းပါ၍ ျမန္မာျပည္တြင္ ဆင္းဆင္းရဲရဲ လူလာျဖစ္ၾကရသည့္ အထဲ စာေရး စာဖတ္ ဆိုသည့္ လူခ်မ္းသာမဟုတ္မည့္ လမ္းကို ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး ခံယူၾကသူမ်ားျဖစ္ရကား အမ်ားတကာ ဆင္းရဲသည္ႏွင့္ တန္းတူ ဆင္းရဲၾကသလို ျပည္သူအမ်ား ဆင္းရဲႀကံဳလွ်င္လည္း က်ြႏု္ပ္တို႔ အႏုစာေပသမား အင္တီလီဂ်န္းဆား ဆိုသည့္ ပညာတတ္ တပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ ႀကီးစြာ စိတ္ခံစားခ်က္ ျပင္းရပါသည္။ တိုင္းျပည္ လူအမ်ား ဘဝအေျခကို လူခ်င္းအတူ သူခ်င္းအမွ် ျဖစ္ေစလိုသည္မွာ တိုင္းျပည္ လူအမ်ားႏွင့္ က်ြႏု္ပ္တို႔ ထပ္တူဟု ဆိုရပါမည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ ဘာႀကီးျဖစ္ကေရာ့ ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ လုပ္ခြင့္ အာဏာကို မွန္းသူအခ်ိဳ႕ ရွိပါလိမ့္မည္။ မွန္းသည္က အထူးမဟုတ္ပါ။ မိမိ၏ စာတေၾကာင္း လုပ္ရပ္တခုေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ လူအမ်ားတြင္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ ရသည္ ဆိုသည့္ ဂုဏ္ပုဒ္ကသာ ရာထူး ဂုဏ္သိန္ အခြင့္အာဏာ မ်က္ႏွာစာ တို႔ထက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ဘဝတြင္ က်န္ရစ္မည့္ အႏွစ္အသားမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ျမဝတီ ဝန္ႀကီး၊ ပေဒသရာဇာ စေသာ ပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားကို သူတို႔ အာဏာတန္စိုး မင္းႀကီးစိုးက်ယ္ အျဖစ္တို႔ေၾကာင့္ သိမွတ္ၾကသည္ မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ျပဳသည့္ စာေပဂီတ အႏုလက္ရာ၊ တိုင္းက်ိဳးျပည္ေဆာင္ လုပ္ငန္းတို႔ကို စြဲသိမွတ္၍သာ အႏွစ္ ရာခ်ီ ေလးစားၾကည္ညိဳၾကသည္ ျဖစ္ၾကပါသည္။

ဆရာေဇယ်၏ စာတပုဒ္ကိုသာ ျပန္လည္ ကိုးကားလိုပါသည္။ စာေပဆရာသည္ စာေပျဖင့္ လူ႔ေကာင္းက်ိဳးကို မေဆာင္ၾကဥ္း ႏိုင္ပါက မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္းထမ္း၍ ေရာင္းျခင္းကသာ သာလြန္ေကာင္းျမတ္ပါသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ တိုင္းျပည္၏ ပစၥကၡ အေျခကို သူနာျပဳ သမား၏ အျမင္ဟာဒယ ျဖင့္ အၿမဲမျပတ္ အကဲခတ္၍ ေကာင္းရာ ေကာင္းက်ိဳးကို ဆတပိုး ထမ္း႐ြက္ၾကမွသာ စာေပ၏ ဂုဏ္ကို ေဆာင္ေသာ စာဝန္ေဆာင္မ်ား စစ္စစ္ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါ၏။

က်န္းမာခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ျပည္သူအမ်ား၏ စိတ္ဟာဒယေကာင္းက်ိဳးကို ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ၾကပါေစေသာ္ဝ္။

Advertisements


One Response to “ဆရာ ဆရာမအေပါင္းတို႔ ခင္ဗ်ား”

  1. မုန္႔ဟင္းခါး ေရာင္းစားတာဟာ ျမင့္ျမတ္တဲ့ ရိုးသားတဲ့ အလုပ္ျဖစ္တယ္။ စာေရးဆရာ ဟာလည္း သူ႔ အလုပ္ သူ လုပ္တာပဲ။ မုန္႔ဟင္းခါးသည္ ကလည္း သူ႔ အလုပ္ သူ လုပ္တာပဲ။ သူ႔ အလုပ္ သူလုပ္၊ ကိုယ့္ အလုပ္ ကိုယ္လုပ္ တာခ်င္း အတူတူ တစ္လံုး ပိုရႈၿပီး အလုပ္အကိုင္ကို ခြဲျခား ခ်ိဳးႏွိမ္တဲ့ စကားကို ၂၁ ရာစုမွာ ျပန္ၿပီး ကိုးကားတာဟာ ေဖာက္ျပန္တဲ့ အရွင္း၀ါဒ သူငယ္နာ မစင္ေသးဘူး၊ ေလာင္းရိပ္ေအာက္ မထြက္ႏိုင္ေသးဘူး ဆိုတဲ့ သေဘာကို အကြင္း အကြင္း မုန္႔တီဟင္း ဆိုသလို အထင္းသား ျပေနတယ္။ အလုပ္အကိုင္ အစြဲျပဳ ႏွိမ္ခ် ဆက္ဆံတာ က်ဆံုးပါေစ။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: