Archive for the ‘talk’ Category

၁၃၇၃ စာဆုိေတာ္ရာသီက လန္ဒန္ေတာင္ဘက္ကမ္းတကၠသုိလ္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ က်င္းပေသာ စာဆုိေတာ္ေန႔၌ ျမန္မာသတင္းမီဒီယာသမုိင္းအေၾကာင္း သဘင္ဂီတမွ အင္တာနက္သုိ႔ ေဟာေျပာခ်က္ကုိ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ေရးသည္။ ျမန္မာမီဒီယာေရစီး မီဒီယာဆုိဒါ စကားလုံးႀကီးမုိ႔ ဘာမွေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ လူေတြၾကား ျပန္႔ပြားေစလုိတာကုိ ေရာက္ေအာင္ျဖန္႔ခ်ိဒါပါဘဲ။ ေရွးကေတာ့ ဗမာျပည္မွာ ဇာတ္အၿငိမ္႔ေတြပဲရွိေတာ့ သူတုိ႔ကေန အထက္ပုဂၢိဳလ္မ်ားဆီေရာက္ေစလုိဒါ၊ ျပည္သူၾကား အာဏာပုိင္ေတြသိေစထင္ေစခ်င္ဒါေတြကုိ ဝင္သြားေအာင္ ျဖန္႔ေပးၾကရတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က ဟစ္တုိင္ဆုိဒါေတြ လူတုိင္းမေရာက္ႏုိင္ယင္ ရွင္ဘုရင္ဆီ ေရႊနားေတာ္ၾကားေအာင္ လူျပက္ေတြက ျပက္ေပးရတယ္။ အစိမ္းအုပ္နဲ႔ ထြန္းေပၚတစ္လစ္ေတြဟာ ထင္လ်ားတဲ့သာဓကေတြဘဲ။ ဒီလုိပဲ ဘုရင္မိဘုရားကုိ မီဒီယာသမား သဘင္သယ္မ်ားက ေရႊဘဝင္စိမ္႔ေအာင္ အမႊန္းတင္ ေျမွာက္ပင့္ေပးပီး အသျပာေထာင္ထုပ္ကုိ ေမွ်ာ္စားၾကရဒါလဲ ရွိတာဘဲ။ သီေပါေခတ္က စုဘုရားလတ္ကုိ ဖားတဲ့ျပက္လုံးတခုကေတာ့ ဆုိင္းမွာဘယ္ဒင္း အခရာက်ဆုံးလဲ၊ ပတ္မႀကီးပါဘုရားဆုိဒါဘဲ။ မိဘုရားကလဲ ဒါမ်ိဳးဆုိ […]