Archive for the ‘note’ Category

ဂ်ပန္ေခတ္အဓိပတိႀကီး၏စာဆုိေတာ္ဘြဲ႔ရ ေရႊတုိင္ညြန္႔သမီး အဆုိေတာ္ထားအပါအဝင္ ဂီတသဘင္ရုပ္ရွင္စာေပသမားပညာရွင္မ်ားကုိ အစုိးရသစ္က စည္သူဘြဲ႔ႏွင္းသျဖင့္ ယခင္က အလားတူရခဲ့ဘူးသူမ်ားစာရင္းကုိ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။ စည္သူစာရင္း အလကၤာေက်ာ္စြာ ဦးလြန္း (သခင္ကုိယ္ေတာ္မႈိင္း) ၁၉၅၀ ဦးဟန္ပ (ဆုိင္း) ၁၉၅၃ ေစာင္းဆရာၿငိမ္း ပတၱလားဆရာဘကေလး (မႏၱေလး) ေဒၚေစာျမေအးၾကည္ ပန္းခ်ီဦးေငြကုိင္ ေ႐ႊမန္းတင္ေမာင္ Advertisements


In memory of the late literary family of journalist- statesman U Chit Maung – feminist authoress Daw Ma Ma Le’ and children- Marlon Brando character actor Maung Thein Dan, poet Moe Hein, Professor Dr. Khin Lay Myint who pollinated literature between French and Burmese ; two civilized and highly nationalist peoples. Ko Than Soe, the […]


ေဒါက္တာဆာစံစီပုိး (၁၈၇၀- ၁၉၄၆) M.D. (Albany), ဥပေဒျပဳေကာင္စီအမတ္၊ ဝႈိက္ေကာ္မတီဝင္၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးဥကၠ႒ (၁၉၂၅)၊ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္အတုိင္ပင္ခံလႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒါက္တာဘရင္ (၁၈၈၄- ၁၉၇..) M.B., Ch. B., (Edin.), ဝုိင္အမ္ဘီေအတည္ေထာင္သူတဦးႏွင့္ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားေကာလိပ္ေက်ာင္းအုပ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပထမ ျမန္မာၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ဒုိင္အာခီေခတ္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ေဒသႏၱရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာသိန္းေမာင္ (၁၈၉၁- ၁၉၄၆) B.A. (Cal.), M.M.F. (Bengal); ျမန္မာျပည္ ေဆးဘြဲ႔ရမ်ားအနက္ ပထမဆုံးပုဂၢလိကဆရာဝန္၊ သီေပါေခတ္ အေျမာက္ဝန္သမက္ ၊ လတ္သခင္ေယာက္ဖ၊ အမ်ိဳးသားပညာေရးႏွင့္ေဆးေကာင္စီဝင္၊ ဥပေဒျပဳအမတ္၊ ၂၁ ဦးပါတီ ေဆာ္ၾသသူ ၊လန္ဒန္မ်က္ႏွာစုံညီေဆြးေႏြးပြဲကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဝင္(၁၉၃၁-၃၂)၊ အိႏၵိယဥပေဒျပဳအမတ္ (၁၉၃၄)၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၊ ျမန္မာကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္းဥကၠ႒၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၁၉၃၇-၃၉)၊ ျမန္မာ့ေဘးႏွင့္လူဝင္လူထြက္အေရး […]


ေအာက္ျပည္ အဂၤလိပ္သိမ္းပီးသည္မွ ယေန႔တုိင္ ၁) ၁၈၅၃- ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကုိ အဂၤလိပ္တုိ႔ အသစ္တည္ေထာင္ျခင္း အက်ိဳးဆက္- ျမန္မာမင္းအရိပ္အေငြ႔မွလြတ္သည့္ ကုိလုိနီအေျခခံစခန္းတခု ေပၚလာျခင္း၊ ထုိၿမိဳ႕ကုိ အေျချပဳ၍ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေခတ္မီေရး၊ ႏုိင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း ၂) ၁၈၆၉- စူးအက္တူးေျမာင္းဖြင့္ပီး စပါးေစ်းတက္လာျခင္း (အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္အပီး ေတာင္ပုိင္းက စပါးထြက္ေလ်ာ့သြားျခင္း) အက်ိဳးဆက္- ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚ ေစ်းကြက္ေပၚလာျခင္း၊ ျမန္မာလယ္ရွင္လူတန္းစားေပၚလာျခင္း၊ အိႏၵိယမွ လယ္ကူလီႏွင့္ ခ်တၱီးယားမ်ားဝင္လာျခင္း


ဒုိင္အာခီ ပူးတြဲအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျမန္မာျပည္ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔ ဥကၠ႒မ်ား ၁၉၂၃-၁၉၂၄ Sir Frank McCarthy (၁) ၁၉၂၄-၁၉၂၇ Sir Robert Sydney Giles (၂) ၁၉၂၇ Sir Oscar de Glanville (၃)


Based on An Academic Database of Doctoral & Other Postgraduate Research Done at UK Universities on India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh and Other Asian Countries Over 100 Years got from burmaresearch googlegroups and soas website, Burmese names are bolded. 1922 BLitt Oxford The history of Burma to 1824 G E HARVEY 1930 BLitt Oxford Sir […]


From a long-time literary friend abroad, Dagmar Bečková – Myathida ‘s blog post (2008) at Burma Center Prague on my grandpa, the late Ludu U Hla. “He was born on January 19, 1910 in the village Puzunmyaun near the town of Nyaunlepin, and died on August 7,1982 in Mandalay……