Archive for December, 2012

ဒီအခ်ိန္မွာ ဆုံးသြားတဲ့ ဘိုးဘြားမ်ားကို သတိရမိပါတယ္။ သူတို႔ေျမးငယ္တေယာက္ အကယ္ဒမီ ဆိုတဲ့ ဆုကို ရတာ အဖိုးအဖြား တစုံပဲ သိႏိုင္ေတာ့တဲ့အျဖစ္ပါ။ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွာ ေဆးရုိးအလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကုန္သည္လင္မယားက သားသမီး ၆ ေယာက္အဖတ္တင္ ရာမွာ ေပါက္ဖြားလာၾကတာက စာေပ ဂီတ ရုပ္ရွင္ ႏိုင္ငံေရး ေဆးဘက္ အစုံ ဝင္ငံၾကပါတယ္။ လူႀကီးေတြ စာဖတ္တဲ့အိမ္ေတြမွာ လူငယ္ေတြ စာေပသုခုမ ႏွစ္လိုတာ မဆန္းပါ။ ေျပာလိုတာက ဆုေတြ ဘာေတြ ရတာထက္ စိုက္လိုက္မတ္တတ္ ရွိၾကပုံ။ Advertisements


စာေမြ႔သူတဦး ေက်းဇူးျပဳသည္ .. လူထုေခါင္းႀကီးႏွင့္ ေဝဘန္ခ်က္မ်ား ဒီမိုကေရစီ ဆိတ္သုဥ္းၿပီ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံသည္ ျပည္သူ႔ဆႏၵမဲျဖင့္တက္သည့္ အစိုး႐ဆိုပါလွ်င္လည္း မဲဆႏၵရွင္တုိ႔၏ အေ၀ဖန္ကိုခံၾကရသည္။ျပည္သူ႔ဘ႑ာျဖင့္လခေပး၍ ထားရေသာအရာထမ္းအမႈထမ္းမ်ားအားလည္း အခြန္ထမ္းျပည္သူတို႔က လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ေျပာဆိုေရးၫႊန္ျပႏိုင္ေပသည္။ယခုေသာ္ကား”အားလံုးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ား” ဟူ၍ေထာက္ခံမႈကလြဲ၍ ဘာေ၀ဖန္ခ်က္ကိုမွ လက္မခံဟုဆိုပါလွ်င္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ ဟူ၍ အဓိပၸာယ္မရွိေတာ့ ဖက္ဆစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟူ၍ ေၾကညာရန္ရွိေတာ့သည္။ လူထုသတင္းစာေခါင္းႀကီး။၂၃-၈-၁၉၅၄ ။မွ ဒီမိုကေရစီ ဥပေဒမ်ား ဒီမိုကေ႐စီအမည္ခံတိုင္းျပည္မ်ား၌ ေရးဆြဲထားေသာ ဥပေဒမ်ားသည္ ႂကြယ္၀သူမ်ားအဖို႔ခ်ည္းျဖစ္၏။ႂကြယ္၀သူျဖစ္ခဲ႔လ်ွင္ တရားရံုးတခုတြင္ ရံႈးေသာ္လည္း အထက္ရံုးသို႔တက္၍ တဆင့္မွတဆင့္ အျမင့္ဆံုးေသာရံုးသို႔တက္ႏိုင္၏။ ထိုကဲ႔သို႔တက္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ အႏိုင္ရေသာအမႈသည္မ်ားလည္း ေျမာက္မ်ားစြာရွိ၏။လူမြဲျဖစ္ခဲ႔လွ်င္ တရံုးတြင္ရံႈးကာမွ်ႏွင့္ တခါတည္းရံႈးရေခ်ေတာ့မည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဒီမိုကေရစီတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဥပေဒမ်ားသည္ ႂကြယ္၀သူမ်ားအတြကိျဖစ္ေန၍ ထိုကဲ႔သို႔ျဖစ္ေစႏိုင္ရန္ တမင္တကာေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္ဟူ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကဆိုလိုက္ရေပသည္။ အေၾကာင္းမူကား ၎ဥပေဒမ်ားမွာ လူဆင္းရဲမ်ားေရးဆြဲႏိုင္ခြင့္ ရွိၾကသည္မဟုတ္ဘဲ ႂကြယ္၀သူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ျပဳေသာလူမ်ားက […]


Photo http://news.fullerton.edu/ (၁) ဆရာႀကီး စိန္ရတု ေမြးေန႔ ဆို၍ ဟို အႏွစ္ ၂ဝ ခန္႔က လူထု ႀကီးပြားေရး တိုက္ထုတ္ စာအုပ္မ်ား စာစုစာရင္း ပုံႏွိပ္ဖို႔ ႀကံစည္ ခဲ့ၾကသည္ကို ျပန္ ေအာက္ေမ့ပါသည္။ ျပဳစုသူ ကိုဝင္းတင့္မွာ ဆရာႀကီး တပည့္လက္ရင္း တေယာက္ျဖစ္ၿပီး လူထုေဒၚအမာ့သား၏ ေက်ာင္းေနဘက္ တူသားသဖြယ္ အိမ္တြင္ ေနခဲ့သူ ျဖစ္ရကား အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ အေတာ္ျပည့္စုံသည့္ စာတမ္း တေစာင္ျဖစ္၍ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝရန္ က်ေနာ့အဖြား ေဒၚအမာက စီစဥ္ပါသည္။ ေရွ႕ဦး အမွာစာအျဖစ္ ဆရာေက ဆရာေဇာ္ဂ်ီတို႔ မရွိသည့္ေနာက္ ျမန္မာျပည္ စာေလာက ေရွ႕ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ ဆရာတိုက္စိုး ဆရာတကၠသုိလ္ထင္ႀကီး ႏွင့္ ဆရာ ဦးေသာ္ေကာင္း […]